رادیو فانوس تیام دومین گفتگو با آقای رضا خسروی درباره ی اهمیت زبان فارسی در یکپارچگی ایران 

Podcast
Tiam Radio
  • ORANGE 94.0 Logging 2019-04-27 15:00
    60:00
audio
59:32 Min.
رادیو تیام؛ دکتر شهریار فقه کریمی
audio
59:59 Min.
رادیو تیام؛ با حسین عباداللهی
audio
06:29 Min.
رادیو تیام، با دکتر حسین لشکری
audio
1 Std. 00 Sek.
رادیو تیام؛ با علیرضا باقری
audio
1 Std. 00 Sek.
رادیو تیام؛ با آرش صابری نیا
audio
59:58 Min.
رادیو تیام؛ با گیتا داوودی
audio
58:37 Min.
رادیو تیام با سروش بختیارنیا
audio
58:37 Min.
رادیو تیام با خانم پروا
audio
1 Std. 00 Sek.
رادیو تیام؛ آرمیتا نجفی
audio
1 Std. 00 Sek.
رادیو تیام؛ با علیرضا احمدی

رادیو فانوس تیام
شنبه 27.04.2019 ساعت 16-15

دومین گفتگو با آقای رضا خسروی درباره ی اهمیت زبان فارسی در یکپارچگی ایران
با سحر، هادی، علی و مدیریت محترم آقای وطن

رادیو فانوس تیام چهارمین شنبه ی هر ماه با فرکانس 94.0 زنده پخش می شود.
چشم به راه دیدگاهای سازنده تان هستیم.
سپاس از همراهی همیشگی

Schreibe einen Kommentar