رادیو فانوس تیام دومین گفتگو با آقای رضا خسروی درباره ی اهمیت زبان فارسی در یکپارچگی ایران 

Sendereihe
Tiam Radio
  • ORANGE 94.0 Logging 2019-04-27 15:00
    Download
    59:59
audio
شنبه : 24.10.2020 , Radio Tiam
audio
Radio Tiam heute mit Hr.kayer Yarmohammadi
audio
رادیو تیام؛ با هدایت تنیان
audio
Raio ،Tiam, Institut Orient-Gesellschaft
audio
رادیو فانوس؛ تیام شنبه 27.06.2020
audio
Radio Tiam, mit Professor Dr. Siroos Mirzaie, über Coronavirus
audio
رادیو فانوس تیام؛ با مریم علیزاده
audio
Radio tiam mit Cijamak,Sänger und Gitarrist
audio
رادیو تیام ؛آه از آن رفتگان ِ بی برگشت
audio
رادیو فانوس تیام ؛ موسیقی جنوب ایران با محمد خدادای

رادیو فانوس تیام
شنبه 27.04.2019 ساعت 16-15

دومین گفتگو با آقای رضا خسروی درباره ی اهمیت زبان فارسی در یکپارچگی ایران
با سحر، هادی، علی و مدیریت محترم آقای وطن

رادیو فانوس تیام چهارمین شنبه ی هر ماه با فرکانس 94.0 زنده پخش می شود.
چشم به راه دیدگاهای سازنده تان هستیم.
سپاس از همراهی همیشگی

Schreibe einen Kommentar