AGORA Akzente_ Integrationswochen I od migracije do integracije – Integracija na univerzi Alpe Jadran

Sendereihe
AGORA Akzente
  • AGORAAkzente_Integration_Integracija na Univerzi v Celovcu
    32:46
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Dokumentarfilm über die Kärntner Volksabstimmung von Dr. Marjan Linasi I Dokumentarni film o koroškem plebiscitu - Dr. Marjan Linasi
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Korošci o Koroškem plebiscitu I Kärntner über Kärntner Volksabstimmung
audio
AGORAAkzente_ 100 let koroškega plebiscita_ 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Posledice plebiscita za družine I Folgen der Abstimmung für Familien
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_Koroška v luči umetniških projektov „CARINTHIja 2020"
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung Danijel Grafenauer: Slovenska narodna skupnost bogati Koroško I Die slowenische Nationalgemeinschaft bereichert Kärnten
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_ 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_ Zwei Orte an der Grenze I Kraja na meji
audio
AGORA Akzente_100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung Lidija Golc: Na Koroškem je občutek za ljudi I In Kärnten herrscht ein Gefühl für Menschen
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_Obljube plebiscitarne propagande in realnost po njej
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_ 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_ 10. oktober skozi čas in oči slovenske narodne skupnosti I 10. Oktober durch die Zeit und Augen der slowenischen Volksgruppe

Begunke in begunci prihajajo iz vseh družbenih slojev. A kaj je s tistimi, ki so zaradi bega morali prekiniti študij? Ali jim naše univerze dovolijo nadaljevanje le tega? Kako je s pomočjo pri vpisu in drugih podrobnosti, ki jih je treba urediti? Pri vsem tem jim pomaga program MORE univerze Alpe Jadran v Celovcu. V tem prispevku boste slišali pogovor s sodelavcem omenjenega programa kot tudi intervju z beguncem, ki je prišel iz Afganistana in sedaj študira pri nas v Celovcu.

Flüchtlinge kommen zu uns aus allen Gesellschaftsschichten. Was ist mit jenen, die wegen der Flucht ihr Studium beenden mussten? Wie steht es um Hilfe beim Inskribieren und um Beratung bei bürokratischen Anliegen? Bei all dem hilft das MORE Programm der Alpen Adria Universität in Klagenfurt. In diesem Beitrag hören sie ein Gespräch mit einem Mitarbeiter des MORE Programms sowie ein Interview mit einem Flüchtling aus Afghanistan, welcher nun hier studiert.

Beitragsgestaltung I Oblikovanje prispevka: Dorian Krištof

Schreibe einen Kommentar