AGORA Akzente_Integrationswochen I od migracije do integracije – Kaj dežela Koroška dela za integracijo I Was macht das Land Kärnten für die Integration

Podcast
AGORA Akzente
  • AGORAAkzente_Integration_Kaj dezzela Korosska dela za integracijo
    24:33
audio
AGORA Akzente: Total I no Digital I no _ Ekološki aspekt
audio
AGORA Akzente: Total I no Digital I no I Duševno zdravje v času pandemije I Psychisch gesund in der Pandemie
audio
AGORA Akzente: Total I no Digital I no_Izobraževanje I Ausbildung
image
AGORA Akzente: Total I no Digital I no _ Leto dni pandemije
audio
AGORA Akzente: Total I no Digital I no _ Pandemija in mladi
audio
AGORA Akzente: Total I no Digital I no _ Gostinstvo in turizem na podeželju v času epidemije
audio
AGORA Akzente: Total I no Digital I no _ Frieden in der Pandemie
audio
AGORA Akzente: Total I no Digital I no_ Kultur im Zeichen der Pandemie
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Dokumentarfilm über die Kärntner Volksabstimmung von Dr. Marjan Linasi I Dokumentarni film o koroškem plebiscitu - Dr. Marjan Linasi
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Korošci o Koroškem plebiscitu I Kärntner über Kärntner Volksabstimmung

Obiskali smo t.i oddelek 13 deželne vlade Koroške, ki je pristojen za družbo, begunce in integracijo. Poslovodkinja oddelka je magistrica, doktorica Barbara Roschitz.

Was macht das Land Kärnten für die Integration? Was macht das Land Kärnten für die Flüchtlinge? Das und andere Fragen beantwortet die Abteilungsleiterin der Abteilung 13 des Landes Kärnten – Gesellschaft und Integration, Mag_a Dr_in Barbara ROSCHITZ.

Beitragsgestaltung I Oblikovanje prispevka: Asja Boja

Leave a Comment