AGORA Akzente_Integrationswochen I od migracije do integracije – Gelungene Integration in Bleiburg

Sendereihe
AGORA Akzente
  • AGORAAkzente_Integration_Gelungene Integration in Bleiburg
    44:39
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Dokumentarfilm über die Kärntner Volksabstimmung von Dr. Marjan Linasi I Dokumentarni film o koroškem plebiscitu - Dr. Marjan Linasi
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Korošci o Koroškem plebiscitu I Kärntner über Kärntner Volksabstimmung
audio
AGORAAkzente_ 100 let koroškega plebiscita_ 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Posledice plebiscita za družine I Folgen der Abstimmung für Familien
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_Koroška v luči umetniških projektov „CARINTHIja 2020"
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung Danijel Grafenauer: Slovenska narodna skupnost bogati Koroško I Die slowenische Nationalgemeinschaft bereichert Kärnten
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_ 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_ Zwei Orte an der Grenze I Kraja na meji
audio
AGORA Akzente_100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung Lidija Golc: Na Koroškem je občutek za ljudi I In Kärnten herrscht ein Gefühl für Menschen
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_Obljube plebiscitarne propagande in realnost po njej
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_ 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_ 10. oktober skozi čas in oči slovenske narodne skupnosti I 10. Oktober durch die Zeit und Augen der slowenischen Volksgruppe

V sedmih letih, odkar so v dvojezično mestno občino Pliberk na jugovzhodu Koroške nastanili prve begunce, je bilo veliko postorjenega v smeri pozitivne integracije teh ljudi v lokalno družbo. Tako občini kot tudi beguncem so pri vključevanju v tamkajšnji vsakdan pomagali številni posamezniki, člani športnih in kulturnih društev, medtem ko krajani glede njihove prisotnosti v občini ostajajo deljenih mnenj.

In den letzten sieben Jahren, seitdem in der zweisprachigen Gemeinde Bleiburg die ersten Flüchtlinge untergebracht wurden, haben die Gemeinde, einige Vereine, als auch engagierte Freiwillige viel getan um diese Menschen in die lokale Gesellschaft einzubinden.

Beitragsgestaltung I Oblikovanje prispevka: Sara Pan

Schreibe einen Kommentar