Kulturni portal hišnih in ledinskih imen I Kulturportal der Flur- und Hofnamen

Sendereihe
AGORA Obzorja
  • Kulturni portal hissnih in ledinskih imen
    14:43
audio
Zgodba o izbrisanih še ni zaključena
audio
Die erste Ausgabe 2021 I Nova številka
audio
Odličja JSKD tudi na Koroško I Kärntner Ehepaar ausgezeichnet
audio
Willkommenskultur und Stacheldraht I Kultura dobrodošlice in bodeča žica
audio
30 Jahre Initiative Minderheiten I 30 let Iniciative manjšin
audio
Janko Messner v središču slovenskega kulturnega praznika
audio
Prijave na festival Europa Cantat 2021 odprte do 15. februarja
audio
Izid črne knjige o nezakonitih vračanjih na mejah EU
audio
Doppelleben I Dvojno življenje
audio
Nasilna izselitev ljubljanskega Roga

Iniciativa za ohranjanje hišnih in ledinskih imen, je prostovoljno združenje slovenskih posameznikov in kulturnih društev na južnem Koroškem. V našem studiu bomo gostili magistrico Martino Piko-Rustia od Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik.

Die »Initiative zur Erhaltung der Flur- und Hausnamen« ist eine freiwillige Vereinigung von slowenischen Kulturvereinen. In unserem Studio werden wir mit Mag_a Martina Piko-Rustia vom Slowenischen Volkskunde Institut sprechen.

Das Studiogespräch führt I Pogovor vodi: Asja Boja

Schreibe einen Kommentar