Radio irani, Ihr radio | رادیو ایرانی، رادیوی شما / ادبیات بستر موسیقی ایرانی با استاد پارسای 01.04.2019

دوشنبه 01.04.2019 از ساعت 18 تا 19 از سری برنامه های بازیابی فرهنگ زیبای ایرانی ادبیات بستر موسیقی ایرانی ادبیات بستر موسیقی ایرانی است جواد پارسای در این بهار دلانگیز، روز و روزگارتان شاد باد! قدح مگیر چو حافظ مگر به نالۀ چنگ که بسته اند بر ابریشم طرب، دل شاد بتهوون می‏گفت: من از … Radio irani, Ihr radio | رادیو ایرانی، رادیوی شما / ادبیات بستر موسیقی ایرانی با استاد پارسای 01.04.2019 weiterlesen

  • Radio irani, Ihr radio | رادیو ایرانی، رادیوی شما / ادبیات بستر موسیقی ایرانی با استاد پارسای 01.04.2019
    66:43