• RADIO STUDENT 50 let z moderacijo
    28:10
  • MP3, 256 kbps
  • 51.59 MB · Datei entsperren
Klicken Sie auf 'Download', um die Datei in der Originalqualität herunterzuladen.

Minulo sredo so na Radiu Študent vstopili v sezono praznovanja. 9. maja bodo namreč dopolnili 50 let. Kot uvod v dogajanje, s katerim bodo obeležili častitljivo obletnico najstarejše neodvisne radijske postaje v Evropi, so ob dvanajsti uri, 50 dni pred 50-letnico izvedli novinarsko konferenco. Na njej so odgovorna urednica Radia Študent Polona Torkar, direktorica Zavoda Radio Študent, Ana Kandare ter programski vodja koncertnega programa RŠ 50LET Nik Drozg predstavili zajeten program praznovanja. Vrhunec praznovanj bo koncert v Križankah 9. maja, več o programu pa v nadaljevanju prispevka, ki ga je uredila Jasmina Godec.

Zum Auftakt der Ereignisse des ältesten unabhängigen Radiosenders in Europa fand zur zwanzigsten Stunde, 50 Tage vor dem 50. Jahrestag, eine Pressekonferenz statt. Der Redakteur von Radio Študent Polona Torkar, die Direktorin des Radio Študent Institute, Ana Kandare, und der Programmmanager des Konzertprogramms RŠ 50 LET, Nik Drozg, stellten das Festprogramm vor. Der Höhepunkt der Feierlichkeiten wird ein Konzert in der Freilichtbühne im Križanke am 9. Mai sein. Mehr über das Programm erfahren Sie im Beitrag von Jasmina Godec.