• Nowruz - Advent / رویدادهای قبل از نوروز
    72:05
  • MP3, 128 kbps
  • 66.01 MB
Diese Datei enthält urheberrechtlich geschütztes Material Dritter und kann daher nicht heruntergeladen werden.

Der Advent beginnt im Iran vier Wochen vor dem Nowruz / Neujahrsfest

از سری برنامه های ویژه آشنایی بازیابی فرهنگ ایرانی
میهمان امروز برنامه، استاد گرامی آقای مهندس جواد پارسای با موضوع رویدادهای / ادونت قبل از نوروز و رابطه آن با چهار عنصر طبیعت تا واقعیت این جشنهای زیبا که پشتوانه فرهنگ و تاریخ ایرانی ست بدانیم.

حاجی فیروز نه حاجیست و نه فیروز، او را بشناسیم و نام واقعی را به او بازگردانیم.

در نوشته‏ های بازمانده از مانی نیز، روزهای هفته که با «یکشمبت» آغاز می‏شود، نام برده شده اند. اگر ما روزهای پس از شنبه را شمارش کنیم، پی‏می‏بریم که با هفته شماری ایرانی، چهارشنبه، پنجمین روز هفته است. چون هفتۀ ایرانی پس از «آدینه» یا جمعه آغازمی‏شود. در آذربایجان، «تبریز» این جشن سوری، از نیمروز سه شنبه آغازمی‏شود و شب‏هنگام، آتش روشن می‏کنند. ولی پریدن از روی آتش و خواندن ترانه‏هایی که شناخته شده هستند، در تبریز و بسیاری دیگر از شهرها رسم نیست. چون جشن سوری از روز سه‏شنبه (روز بهرام‏شید) آغاز می‏شود، سبب نامیدن «چهارشنبه سوری» شناخته نیست.