رادیو فانوس تیام  شنبه 23.02.2019، خانم دکتر ندا فرقانی

Podcast
Tiam Radio
  • Schulsystem
    56:19
audio
رادیو تیام 💚🤍❤️ بادکتر میثم شکرایی
audio
رادیو تیام؛ دکتر محمد علی بهمنی قاجار
audio
رادیو تیام؛ با علی الله جانی
audio
رادیو تیام؛با آیدین شافعی
audio
رادیو تیام؛ با دکتر یاشار صلاحی
audio
رادیو تیام؛ با محمد دروگر
audio
رادیو تیام؛ با هومن زال پور
audio
رادیو تیام با گیتا داودی بخش دوم استفاده آگاهانه از توانایی های ذهنی
audio
رادیو تیام؛ با محمود آقابیگلو
audio
رادیو تیام ؛ چگونه آگاهانه از توانایی های ذهنی خود استفاده کنیم؟

آلبوم رادیویی رادیو فانوس تیام
شنبه 23.02.2019

با مهمان گرامی برنامه خانم دکتر ندا فرقانی محقق و استاد دانشگاه وین در دانشکده تربیت مدرس با تخصص در زمینه علوم تربیتی در روابط میان فرهنگی در محیط های آموزشی . دارای مقالات در نشریات بین المللی در زمینه ی جهان وطنی و تجربه و نقش معلمین در عصر جهانی شدن در جوامع انسانی مهاجر پذیر غرب.

موضوع برنامه درباره ی سیستم آموزشی در اتریش و ایران و تقابل و تعامل فرهنگی در مدارس و چگونگی رویا رویی با آن
با سحر،هادی و مدیریت محترم رضا وطن

رادیوی ما هر دومین و چهارمین شنبه ی هرماه بافرکانس 94.0 ساعت 16-15 به صورت زنده پخش میشه . با ما با ایمیل tiam_tv@yahoo.com می تونید تماس بگیرید.

Leave a Comment