Lovro Sodja – priznanje na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti

Podcast
AGORA Divan
  • Lovro Sodja castno priznanje
    16:39
audio
Kulturni teden v Pliberku
audio
Dvojezično izobraževanje in šolstvo I Zweisprachiges Bildungs- und Schulwesen
audio
Naša Drava I Unsere Drau
audio
Am Ball
audio
Dominik Srienc im Porträt I v potretu
audio
Sternwanderung nach St. Pongratzen I sv. Pankracij
audio
Aktueller Lesestoff I Novo bralno gradivo
audio
Tag des Denkmals I Dan spomenika 2021
audio
Rovi Tezno I Stollen Tezno
audio
LGBTQIA+ v Mariboru I in Marburg

ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV LJUBLJANA je podelila priznanja za dosežke na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti. Častno priznanje je dobil Lovro Sodja – za izjemen prispevek na področju medkulturnih izmenjav in krepitev vezi med Slovenijo in sosednjo Avstrijo ter dolgoletno organizacijsko in ustvarjalno delo v okviru vsakoletnih Koroških kulturnih dni v Ljubljani. Poroča Jaka Novak.

Leave a Comment