Boji za Radgono 1919 I Kämpfe um Radkersburg 1919 I

Podcast
AGORA Divan
  • Boji za Radgono 1919 I
    30:48
audio
Aktueller Lesestoff I Novo bralno gradivo
audio
Tag des Denkmals I Dan spomenika 2021
audio
Rovi Tezno I Stollen Tezno
audio
LGBTQIA+ v Mariboru I in Marburg
audio
Zelena Japka: trgovina brez plastične embalaže I Laden ohne Plastikverpackung
audio
Živimo s kulturno dediščino Cmureka I Leben mit dem kulturellen Erbe von Mureck
audio
Spletne fletne I Online Flutes
audio
MUT ZUM LERNEN
audio
Družina mladih umetnikov I Junge Künstler_innen-WG
audio
Študentka na razpotju I Studienwege

V času po prvi svetovni vojni, pred sklenjeno Pariško mirovno konferenco, so meje med novoustanovljenimi državami bile nejasne. Na mejnih območjih so se zato odvijali številni boji in vojaške akcije. Po Maistrovi zasedbi Radgone 1. decembra 1918, se je 4. februarja 1919 začel Boj za Radgono, s katerim so avstrijski vojaki, pod vodstvom Johana Mikla, želeli pridobiti nadzor nad mestom. O dogajanju pred stotimi leti je Nika Škof govorila z zgodovinarjema Hermanom Kurahsom in Ivanom Rihtaričem.

Nach dem ersten Weltkrieg und vor dem Pariser Friedensvertrag waren die Grenzen zwischen den neu gegründete Staaten unklar. Deswegen gab es militärische Aktionen und Kämpfe in den Grenzgebieten – auch im Raum Radkersburg. Nach der Besetzung Radkersburgs von Rudolf Maister am 1. Dezember 1918 begannen die Kämpfe um Radkersburg, die erst am 4. Februar 1919 endeten. Österreichische Kämpfer unter dem Kommandanten Johan Mikl wollten die Kontrolle über Radkersburg. Über die Ereignisse vor 100 Jahren sprach Nika Škof mit zwei Historikern – Hermann Kurahs und Ivan Rihtatič.

Leave a Comment