Pohod ob Muri I Wanderung entlang der Mur

Podcast
AGORA Divan
  • Pohod ob Muri
    32:05
audio
Rovi Tezno I Stollen Tezno
audio
LGBTQIA+ v Mariboru I in Marburg
audio
Zelena Japka: trgovina brez plastične embalaže I Laden ohne Plastikverpackung
audio
Živimo s kulturno dediščino Cmureka I Leben mit dem kulturellen Erbe von Mureck
audio
Spletne fletne I Online Flutes
audio
MUT ZUM LERNEN
audio
Družina mladih umetnikov I Junge Künstler_innen-WG
audio
Študentka na razpotju I Studienwege
audio
Stališča državljanov na temo migracij in populizma
audio
Kreativno učenje nemščine v Radljah I Kreativ Deutsch lernen in Radlje

Nehajmo izsuševati mokrišča! I Die Mur-Auwälder (Feuchtgebiete) dürfen nicht austrocken!

Ob svetovnem dnevu mokrišč je mednarodni odbor Naša Mura organiziral tradicionalni pohod ob Muri, ki se ga je udeležilo več kot 400 pohodnikov iz Slovenije, Avstrije in Hrvaške. Letošnji pohod so naslovili z »Nehajmo izsuševati mokrišča« ter opozarjali na pomen mokrišč ne le za ohranjanje biotske pestrosti, temveč tudi za kljubovanje podnebnim spremembam, ki smo jim priča. Pomembno sporočilo, ki ga je prav tako bilo mogoče slišati je, da naj Mura teče prosto, brez novih zajezitev in njenega izkoriščanja za pridobivanje energije. Več v prispevku Nike Škof.

Das internationale Schutzkomitee „Unsere Mur“ organisierte am Welttag der Feuchtgebiete die mittlerweile schon traditionelle Wanderung entlang der Mur. Mehr als 400 Wanderer und Wanderinnen aus Slowenien, Österreich und Kroatien sind 10 km lang gewandert um auf die Wichtigkeit der Feuchtgebiete – nicht nur für die Artenvielfalt, sondern auch gegen den Klimawandel – aufmerksam zu machen. Mehr im Beitrag von Nika Škof.

Leave a Comment