رادیو تیام شنبه 09.02.2019 ساعت 15-16

Podcast
Tiam Radio
  • ORANGE 94.0 Logging 2019-02-09 15:00
    59:58
audio
رادیو تیام 💚🤍❤️ بادکتر میثم شکرایی
audio
رادیو تیام؛ دکتر محمد علی بهمنی قاجار
audio
رادیو تیام؛ با علی الله جانی
audio
رادیو تیام؛با آیدین شافعی
audio
رادیو تیام؛ با دکتر یاشار صلاحی
audio
رادیو تیام؛ با محمد دروگر
audio
رادیو تیام؛ با هومن زال پور
audio
رادیو تیام با گیتا داودی بخش دوم استفاده آگاهانه از توانایی های ذهنی
audio
رادیو تیام؛ با محمود آقابیگلو
audio
رادیو تیام ؛ چگونه آگاهانه از توانایی های ذهنی خود استفاده کنیم؟

رادیو تیام
شنبه 09.02.2019 ساعت 15-16
مهمان برنامه آقای رضا اکبری دوست نوازنده ی سنتور
موضوع برنامه حول مبحث موسیقی و ساز سنتور چرخید و با اجرای قطعه ایی با کوک اصفهان به نام زاینده رود با ساز سنتور زینت بخش برنامه شد.
و مثل همیشه هادی، ناطقیان،علی و مدیریت محترم استاد رضا وطن

هر دومین شنبه ی هر ماه رادیو تیام
ساعت 15-16
فرکانس 94.0

سپاس از همراهی شما

Leave a Comment