Dengê Çiya xeleka 2

Podcast
Dengê Çiya – Kurdischer Kunst, Literatur, Musik
  • Dengê_Çiya_2019-02-05_21_01
    59:00
audio
Dengê Çiya xeleka 3
audio
Dengê Çiya xeleka 1

hunermendên mêvanê vê êvarê:

Arî Ardacan

Dilsher Aggry

Hammy jan

 

Leave a Comment