Nürnberški procesi kot rojstna ura tolmačenja I Die Nürnberger Prozesse als Geburtsstunde des Dolmetschens

Podcast
AGORA Divan
  • Nürnberški procesi kot rojstna ura tolmačenja
    30:09
audio
Aktueller Lesestoff I Novo bralno gradivo
audio
Tag des Denkmals I Dan spomenika 2021
audio
Rovi Tezno I Stollen Tezno
audio
LGBTQIA+ v Mariboru I in Marburg
audio
Zelena Japka: trgovina brez plastične embalaže I Laden ohne Plastikverpackung
audio
Živimo s kulturno dediščino Cmureka I Leben mit dem kulturellen Erbe von Mureck
audio
Spletne fletne I Online Flutes
audio
MUT ZUM LERNEN
audio
Družina mladih umetnikov I Junge Künstler_innen-WG
audio
Študentka na razpotju I Studienwege

Obiskali smo Mednarodno razstavo – “Štirje jeziki, en proces”, ki je v mariborski avli in amfiteatru Filozofske fakultete univerze v Mariboru na ogled vse do konec marca. Ta med drugim odgovarja na vprašanje: kdo so bili pionirji simultanega tolmačenja na nürnberških procesih?” Pri tem pa velja omeniti, da gre za mednarodno razstavo, ki je na pobudo Združenja konferenčnih tolmačev Slovenije v septembru lanskega leta prišla prvič tudi v Slovenijo. Organizirana je bila v sodelovanju z Mednarodnim združenjem konferenčnih tolmačev AIIC in nemškim združenjem Konferenzdolmetschen – Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft e.V., ki je razstavo prvič pripravilo leta 2013. Podrobneje Jasmina Godec.

Wer waren die Pioniere des Dolmetschens bei den Nürnberger Prozessen? Damit beschäftigt sich die internationale Ausstellung “Ein Prozess, vier Sprachen”, die bis Ende März in Maribor stattfindet und in Zusammenarbeit mit dem internationalen Verband der Konferenzdolmetscher AIIC vorbereitet wurde. Details erfahren Sie von Jasmina Godec.

Leave a Comment