(Po)moč zimskih začimb I Helfende Wintergewürze

Podcast
AGORA Divan
  • (Po)moč zimskih začimb
    13:49
audio
Aktueller Lesestoff I Novo bralno gradivo
audio
Tag des Denkmals I Dan spomenika 2021
audio
Rovi Tezno I Stollen Tezno
audio
LGBTQIA+ v Mariboru I in Marburg
audio
Zelena Japka: trgovina brez plastične embalaže I Laden ohne Plastikverpackung
audio
Živimo s kulturno dediščino Cmureka I Leben mit dem kulturellen Erbe von Mureck
audio
Spletne fletne I Online Flutes
audio
MUT ZUM LERNEN
audio
Družina mladih umetnikov I Junge Künstler_innen-WG
audio
Študentka na razpotju I Studienwege

Zakaj ingver in česen kot naravna antibiotika nista primerna za vsakega in zakaj v ajurvedi velja načelo, si to kar ješ – hrana je tvoje zdravilo, sta med drugim vprašanji na kateri je iskala odgovore sodelavka Jasmina Godec, v pogovoru z lastnico ekološke trgovine „Bajka“ v Gornji Radgoni in predavateljico današnje delavnice z naslovom „Pomoč zimskih začimb“ Petro Strgar Rižnar. Vabljeni k poslušanju!

Warum Ingwer und Knoblauch als natürliche Antibiotik nicht für jedermann geeignet sind und warum im Ayurveda das Prinzip gilt – Sie sind, was Sie essen,  Essen ist Ihre Medizin – sind u.a. die Fragen unserer Kollegin Jasmina Godec, welchen sie im Gespräch mit der Besitzerin des ökologischen Handels “Bajka” in Gornja Radgona und der Vortragenden des Workshops “Wintergewürzhilfe”, Petra Strgar Rižnar, nachspürt.

Leave a Comment