Mediji in družba I Medien und Gesellschaft

Podcast
AGORA Divan
  • Mediji in druzba
    35:41
audio
Kulturni teden v Pliberku
audio
Dvojezično izobraževanje in šolstvo I Zweisprachiges Bildungs- und Schulwesen
audio
Naša Drava I Unsere Drau
audio
Am Ball
audio
Dominik Srienc im Porträt I v potretu
audio
Sternwanderung nach St. Pongratzen I sv. Pankracij
audio
Aktueller Lesestoff I Novo bralno gradivo
audio
Tag des Denkmals I Dan spomenika 2021
audio
Rovi Tezno I Stollen Tezno
audio
LGBTQIA+ v Mariboru I in Marburg

Mediji so del družbe, družba in družbena vprašanja pa zavzemajo pomembno mesto v medijih. Kako so družbene spremembe vplivale na medije, kakšen je pomen medijev in kakšna je vloga novinarja v informacijski dobi so vprašanja na katera v današnjem prispevku odgovarjajo novinarji iz različnih medijev in z različnimi novinarskimi izkušnjami: Lenart J. Kučić, Marjan Dora, Tadej Kirinčič in Timotej Milanov. S katerimi omejitvami se srečujejo pri svojem delu in kaj je na novinarskem poklicu lepega je zanimalo našo sodelavko Niko Škof.

Medien sind ein Teil der Gesellschaft und Gesselschaft isti en vesentlicher Teil der Medien. Über was bedeutet ein Journalist zu sein, wie beeinflussen neue Meiden den Journalismus, Wie beeinflusen die änderungen in der Gesselschaft die Medien berichtet heutiges beitrag. Vier Journalisten – Lenart J. Kučić, Marjan Dora,  Timotej Milanov und Tadej Kirinčič – haben etwas dazu zu sagen. Es berichtet Nika Škof.

Leave a Comment