Luka Kristić – begunec, migrant, prostovoljec, kvir, popotnik I – ein Fluchtling, ein Migrant, ein Freiwilligerarbeiter, queer, ein Wanderer

Podcast
AGORA Divan
  • Luka Kristić
    33:34
audio
Aktueller Lesestoff I Novo bralno gradivo
audio
Tag des Denkmals I Dan spomenika 2021
audio
Rovi Tezno I Stollen Tezno
audio
LGBTQIA+ v Mariboru I in Marburg
audio
Zelena Japka: trgovina brez plastične embalaže I Laden ohne Plastikverpackung
audio
Živimo s kulturno dediščino Cmureka I Leben mit dem kulturellen Erbe von Mureck
audio
Spletne fletne I Online Flutes
audio
MUT ZUM LERNEN
audio
Družina mladih umetnikov I Junge Künstler_innen-WG
audio
Študentka na razpotju I Studienwege

Ljudje smo večplastni. Naše identitete so fluidne in nikoli dokončne. V nasportju s tem so stereotipi enostavne posplošitve in končne poenostavitve. Vsak lahko v sebi zazna dele številnih sterotipov, a noben človek ni en sam jasen stereotip. Cilj projekta Živa knjižnica je podiranje stereotipov in predsodkov do skupin, ki so tako ali drugače na družbenem robu. V Živi knjižnici so knjige ljudje, ki pripovedujejo svojo zgodbo. Nika Škof je na eni izmed živih knjižnic govorila z Luko Kristićem, beguncem, migrantom, prostovoljcem, kvirom, popotnikom.

Menschen sind vielschichtig. Hinter jeden Stereotyp liegen Verainfachungen und Verallgemeinerungen. Deswegen kann wir Teille von viellen Stereotypen in uns selbst erkennen, aber kein Mensch ist  ein Stereotyp. Die Lebendige Bibliothäk ist ein Projekt de rin viele Städte und Satte druchgeführt wird. Das Ziel ist die Stereotypen zu brechen. Enschen, vielschistige Menschen mit umfangreichen Idnetitäten sind die Bücher, die man ausleihen kann. Die erzehlen und beantvorten die Fragen die einem auftachen. Ich, Nika Škof, sprach mit Luka Kristić. Er war ein Fluchtling ist ein Migrant, arbeitet Freiwillig seit jahren, isr queer und Reist viel um die Welt. Dasi ist seine Geschicte.

 

Živo knjižnico je organiziral MKC Maribor v okviru projekta Središče medkulturnega dialoga Maribor. Projekt je sofinanciran iz sklada AMIF Evropske unije.

Leave a Comment