Govorite slovensko? Ja klar!

Sendereihe
AGORA Divan
  • Govorite slovensko, Ja klar
    32:05
audio
Dvojezični filmi štajerskih šolarjev
audio
Vsi koledarji Mohorjeve v Celovcu odslej na spletu
audio
DIGIETHIK I digitalna etika
audio
Anderland. das eigene. das andere. das fremde.
audio
Push-Back Alarm Austria
audio
ONE BILLION RISING 2021
audio
Greenpeace – 50 let I 50 Jahre
audio
ORGANICER - pametni planer I smart Planer
audio
Poziv dijakov: Odprimo šole!
audio
Mladi rod praznuje 70 let

Ali tudi vas mika izboljšati svojo slovenščino? V Pavlovi hiši v Potrni I Laafeldu že vrsto let ponujajo različne nivoje tečajev slovenščine na katerih število tečajnikov iz leta v leto raste. Nika Škof se je skozi pogovor s tečajniki, učiteljico slovenščine Darjo Roškar in predsednico Kulturnega društva Člen 7. za avstrijsko štajersko Susanne Weitlaner pozanimala o tečajih slovenščine, ki jih ponujajo.

Im Pavelhaus in Laafeld I Potrna bietet der Kulturverein Artikel VII. schon seit langem Slowenischkurse in verschieden Stufen an und die Anzahl der Teilnehmer_innen steigt von Jahr zu Jahr. Nika Škof sprach mit Kursteilnehmer_innen, der Unterrichtenden Darja Roškar und der Obfrau des Kulturvereins Artikel VII, Susanne Weitlaner. Erfahren Sie mehr!

Schreibe einen Kommentar