Pogovor s prof. Vladimirjem Wakounigom I Ein Gespräch mit Univ.-Prof. Dr. Vladimir Wakounig

Sendereihe
AGORA Divan
  • Pogovor s prof. Vladimirjem Wakounigom
    29:59
audio
IKEMBA - opolnomočanje migrantk I die MigrantInnen empowern
audio
Razsežnosti pouka na daljavo na Koroškem
audio
Brezdomstvo v času pandemije I Obdachlosigkeit in Zeiten der Pandemie
audio
Dvojezični filmi štajerskih šolarjev
audio
Vsi koledarji Mohorjeve v Celovcu odslej na spletu
audio
DIGIETHIK I digitalna etika
audio
Anderland. das eigene. das andere. das fremde.
audio
Push-Back Alarm Austria
audio
ONE BILLION RISING 2021
audio
Greenpeace – 50 let I 50 Jahre

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije je med letošnje prejemnike nagrade na področju šolstva uvrstilo pedagoga in univ.-prof. dr. Vladimirja Wakouniga, ki je prejel nagrado za izjemne dosežke na področju zamejskega šolstva.

Profesor Wakounig je razvil inovativen model poučevanja s tedensko menjavo jezika, po katerem poučujejo na Javni dvojezični ljudski šoli 24 Celovec, na Ljudski šoli Št. Lenart ob sedmih studencih in na Ljudski šoli Šentjakob v Rožu, kakor tudi v nekaterih posameznih razredih na področju manjšinskega šolskega območja Koroške. S tedensko menjavo jezika začenjajo tudi na nekaterih ljudskih šolah na Gradičanskem, le da gre na teh šolah za kombinacijo poučevanja v hrvaškem in nemškem oz. v nemškem in madžarskem jeziku.

Pogovor s profesorjem Vladimirjem (Mirkom) Wakounigom je pripravila Sara Pan.

Zu Gast bei Sara Pan ist der Pädagoge und Univ. Prof. Dr. Vladimir Wakounig, der vom Ministerium der Republik Slowenien für Ausbildung, Wissenschaft und Sport einen Preis für die Verdienste im Bereich der zweisprachigen Ausbildung an den Schulen erhielt. Nach dem, von ihm selbst entwickelten, Unterrichtsmodell wird an mehreren zweisprachigen Volksschulen im Minderheitsschulgebiet Kärntens unterrichtet. Nun soll dieses Modell auch in das Minderheitenschulwesen des Burgenlandes integriert werden.

 

Schreibe einen Kommentar