16. Evropski teden regij in mest I 16. Europäische Woche der Regionen und Städte

Sendereihe
AGORA Divan
  • Evropski teden mest in regij
    27:03
audio
Audibook
audio
5. Steiermark - Štajerska
audio
Naša bauta
audio
Virtuelle Wanderung I Virtualni pohod
audio
Kulturno dogajanje v Travniku I Kultur in Wies
audio
Tränenhaut I Solznakoža
audio
Gemeinsam satt sein I Skupaj biti siti
audio
Together Point in Ebenthal I Žrelec
audio
Stimmen gegen Armut I Glasovi proti revščini
audio
Eibiswalderinnen bei Fotobiennale I Umetnice iz Ivnika na Fotografskem bienalu

Med 8. 10. in 11. 10. 2018 je v Bruslju potekal 16. Evropski teden regij in mest, na katerem so se srečali predstavniki regij in lokalnih skupnosti. Dogodek je obiskalo več kot 6000 strokovnjakov, odločevalcev in deležnikov na področju regionalne politike. V več kot 170 delavnicah in diskusijah so izmenjevali izkušnje, primere dobrih praks in cilje za nadaljnji razvoj regij. Ker je evropska kohezijska politika za proračunsko obdobje 2021-2027 pravkar v pripravi, je tudi tej bilo namenjene veliko pozornosti. Poroča Nika Škof.

 

Von 8.10 – 11.10.2018 fand in Brüssel die Versammlung der Regional- und Kommunalvertreter der EU, die 16. Europäische Woche der Regionen und Städte statt. Sie wurde heuer von ca. 6000 Expert_innen, Entscheidungsträger_innen und Akteur_innen besucht und ist damit die  zentrale Veranstaltung für Regionalpolitik in Europa. Mehr als 170 Workshops und Diskussionen ermöglichten es, Projekte und Ideen zu verbreiten und anhand von Best-Practice Modellen Erfahrungen auszutauschen. Nika Škof berichtet aus  Brüssel.

Schreibe einen Kommentar