Die Entstehung des Programmkinos in Kärnten I Vzpostavljanje programskega kina na Koroškem

Podcast
AGORA Obzorja
  • Horst Dieter Sihler 2. Teil des Radioporträts
    35:49
audio
18:03 Min.
45. pohod na Arihovo Peč
audio
19:02 Min.
Avstrijska kultura v tujini
audio
33:26 Min.
Menažerija I Menagerie
audio
15:01 Min.
Poti v deželni zbor
audio
24:27 Min.
Trenirajte pametno, ne na pamet
audio
20:52 Min.
Stadtteile ohne Partnergewalt
audio
34:33 Min.
Solveig Haring
audio
21:17 Min.
Narava in človek
audio
32:31 Min.
Maria Tusch Frauenpreis 2023
audio
31:24 Min.
Terezija Krautzer

Horst Dieter Sihler, Pionier des alternativen Kinos in Kärnten, Dichter und Publizist feierte heuer im September seinen 80sten Geburtstag. Der zweite Teil des Radioporträts handelt von der Entstehung des Programmkinos in Klagenfurt in den 80er Jahren.

Horst Dieter Sihler, pionir nekomercialnega kina na Koroškem, pesnik in publicist je letos septembra praznoval svoj osemdeseti rojstni dan. S Sihlerjem se je na njegovem domu  v Celovcu pogovarjal Tomaž Verdev, in sicer v drugem delu radijskega portreta o vzpostavljanju programskega oziroma alternativnega kina na Koroškem v osemdesetih letih.

 

Schreibe einen Kommentar