Ekvinokcij: srečanje prijateljskih društev iz Slovenije in Avstrije I Äquinoktium: ein Treffen befreundeter Vereine aus Slowenien und Österreich

Sendereihe
AGORA Divan
  • Ekvinokcij
    29:04
audio
Razsežnosti pouka na daljavo na Koroškem
audio
Brezdomstvo v času pandemije I Obdachlosigkeit in Zeiten der Pandemie
audio
Dvojezični filmi štajerskih šolarjev
audio
Vsi koledarji Mohorjeve v Celovcu odslej na spletu
audio
DIGIETHIK I digitalna etika
audio
Anderland. das eigene. das andere. das fremde.
audio
Push-Back Alarm Austria
audio
ONE BILLION RISING 2021
audio
Greenpeace – 50 let I 50 Jahre
audio
ORGANICER - pametni planer I smart Planer

V petek je v Mladinskem centru Gornja Radogona potekalo prvo srečanje Nevladnih organizacij iz Slovenije in Avstrije z naslovom Ekvinokcij. Srečali sta se prijateljski društvi Člen 7. za avstrijsko Štajersko s sedežem v Pavlovi hiši in Društvo za dvig kakovosti življenja Tenzin iz Gornje Radgone. Predstavili so dva projekta Pavlove hiše in predvajali film, ki je nastal pod okriljem Tenzina. Vsi projekti so se dotikali teme begunstva, s čimer so opomnili tudi na dogodke na slovensko-avstrijski meji pred tremi leti.

Am vergangenen Freitag haben sich im Jugendzentrum in Gornja Radogna die befreundeten Vereine Artikel-VII – Kulturverein für Steiermark und der Verein Tenzin aus Gornja Radgona getroffen und zwei Projekte des Pavel Hauses und einen Film, der unter dem Dach vom Verein Tenzin entstanden ist, vorgestellt. Alle Projekte haben sich mit dem Thema „Flucht“ beschäftigt. Damit haben die beiden Vereine auch an die Ereignisse an der Grenze vor drei Jahren hingewiesen. Es berichtet Nika Škof.

Schreibe einen Kommentar