Nika Solce – intervju I Interview

Podcast
AGORA Divan
  • Nika Solce
    35:40
audio
Kulturni teden v Pliberku
audio
Dvojezično izobraževanje in šolstvo I Zweisprachiges Bildungs- und Schulwesen
audio
Naša Drava I Unsere Drau
audio
Am Ball
audio
Dominik Srienc im Porträt I v potretu
audio
Sternwanderung nach St. Pongratzen I sv. Pankracij
audio
Aktueller Lesestoff I Novo bralno gradivo
audio
Tag des Denkmals I Dan spomenika 2021
audio
Rovi Tezno I Stollen Tezno
audio
LGBTQIA+ v Mariboru I in Marburg

Današnja gostja je glasbenica in lutkarica, sicer pa vsestranska umetnica Nika Solce, ki prihaja iz Primorske. Spregovorila bo o njenem ustvarjanju, ljudski glasbi, o sodelovanju z drugimi glasbeniki in o tem, kako je začela snovati uglasbeno poezijo Srečka Kosovela. Med drugim pa bomo lahko slišali tudi več o tem, zakaj in kako je nekoč zajadrala v terapevtske vode in o tem kako je bilo odraščati v dvojezičnem okolju. Z umetnico se je pogovarjala Jasmina Godec.

Der heutige Gast ist die Musikerin und Marionettenspielerin, sonst vielseitige Künstlerin Nika Solce, die aus Primorska kommt. Sie wird über ihre Schöpfung, Volksmusik, über die Zusammenarbeit mit anderen Musikern sprechen und wie sie begonnen hat, die kompositorische Poesie von Sreco Kosovel zu schaffen. Unter anderem werden wir auch mehr darüber erfahren können, warum und wie sie sich einmal in therapeutischen Gewässern verfangen hat und wie es ist, in einer zweisprachigen Umgebung aufzuwachsen. Jasmina Godec sprach mit der Künstlerin.

Leave a Comment