• Interkulturno življenje Darie Arzberger I Das interkulturelle Leben von Daria Arzberger
    24:06
  • MP3, 256 kbps
  • 44.15 MB · Datei entsperren
Klicken Sie auf 'Download', um die Datei in der Originalqualität herunterzuladen.

Vprašanje integracije migrantov je v sodobni Evropi pereča tema, o kateri se pogosto govori brez vključevanja ljudi z migrantsko izkušnjo v pogovor. A ravno ti imajo največ vpogleda v to, kaj bi jim pri vključevanju v družbo in ustvarjanju novega doma lahko pomagalo. V današnjem prispevku govorimo z Dario Arzberger, ki se je pri svojih šestih letih z družino priselila v Avstrijo iz Poljske. Njen oče prihaja iz arabskega sveta, mama je Poljakinja. O medkulturnem dialogu in njenem privajanju na življenje v Avstriji je Nika Škof z Dario Arzberger pokramljala v vasici Kaag v bližini Feldbacha I Vrbne.

Im heutigen Europa ist Integration eine viel gestellte Frage, über die immer noch sehr oft ohne Menschen, die mit Migration persönliche Erfahrungen haben, diskutiert wird. Aber gerade diese Menschen haben notwendige Einblicke und Antworten, was hilfreich bei Inklusion und dem Aufbau eines neuen Lebens sein könnte. Nika Škof spricht heute mit Daria Arzberger, die als 6-jährige mit ihrer Familie von Polen nach Österreich zog. Ihr Vater ist Araber, ihre Mutter Polin. Daria erzählt uns etwas über ihren persönlichen interkulturellen Dialog und wie sie sich an das neue Leben in  Österreich gewöhnt hat.