با سرکار خانم نیلوفر ندیمی کارشناس سازمان حقوق بشر در امور پناهندگی 

Sendereihe
Tiam Radio
  • ORANGE 94.0 Logging 2018-07-14 15:00
    59:59
audio
Radio Tiam, Bücher und Musik
audio
رادیو تیام شنبه: 9.01.2021 نخستین برنامه تیام در سال جدید 2021
audio
Radio Tiam, Theater und Schauspieler
audio
رادیو تیام,موسیقی از تمام نقاط ایران
audio
شنبه : 24.10.2020 , Radio Tiam
audio
Radio Tiam heute mit Hr.kayer Yarmohammadi
audio
رادیو تیام؛ با هدایت تنیان
audio
Raio ،Tiam, Institut Orient-Gesellschaft
audio
رادیو فانوس؛ تیام شنبه 27.06.2020
audio
Radio Tiam, mit Professor Dr. Siroos Mirzaie, über Coronavirus

شنبه 14 یولی 2018
با سرکار خانم نیلوفر ندیمی کارشناس سازمان حقوق بشر در امور پناهندگی
به همراهی سحر، هادی ، ناطقیان و مدیریت محترم آقای رضا وطن
موضوع مورد بحث: قوانین جدید پناهندگی در اتریش

Schreibe einen Kommentar