Zdravje!? I Gesundheit!?

Sendereihe
AGORA Divan
  • Herwig Mariacher - Mentale Gesundheit
    28:06
audio
Razsežnosti pouka na daljavo na Koroškem
audio
Brezdomstvo v času pandemije I Obdachlosigkeit in Zeiten der Pandemie
audio
Dvojezični filmi štajerskih šolarjev
audio
Vsi koledarji Mohorjeve v Celovcu odslej na spletu
audio
DIGIETHIK I digitalna etika
audio
Anderland. das eigene. das andere. das fremde.
audio
Push-Back Alarm Austria
audio
ONE BILLION RISING 2021
audio
Greenpeace – 50 let I 50 Jahre
audio
ORGANICER - pametni planer I smart Planer

Vsi si želimo zdravja. Ob posebnih priložnostih si ga pogosto voščimo. A kaj razumemo kot zdravje in na katero zdravje ob izrekanju voščil mislimo? Kdaj in kako smo lahko zdravi? V pogovoru s kliničnim psihologom mag. dr. Herwigom Mariacherjemo zdravju, bolezni in družbenih okoliščinah, ki vplivajo na njiju.

Alle wollen gesund sein. Bei Geburtstagen und anderen Feiern wünschen wir einander Gesundheit. Aber wie verstehen wir Gesundheit und an welchen Aspekt von Gesundheit denken wir beim Gratulieren? Wann ist man eigentlich gesund? Im Gespräch mit dem klinischen Psychologen Mag. Dr. Herwig Mariacher erfahren wir mehr über Gesundheit als Ganzes, Krankheit und die Umstände die beides beeinflussen.

Schreibe einen Kommentar