Nachhaltigkeit_Ponovna uporaba I Wieder Verbrauch

Sendereihe
AGORA Akzente
  • Ponova uporaba I Wieder Verbrauch
    30:48
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Dokumentarfilm über die Kärntner Volksabstimmung von Dr. Marjan Linasi I Dokumentarni film o koroškem plebiscitu - Dr. Marjan Linasi
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Korošci o Koroškem plebiscitu I Kärntner über Kärntner Volksabstimmung
audio
AGORAAkzente_ 100 let koroškega plebiscita_ 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Posledice plebiscita za družine I Folgen der Abstimmung für Familien
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_Koroška v luči umetniških projektov „CARINTHIja 2020"
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung Danijel Grafenauer: Slovenska narodna skupnost bogati Koroško I Die slowenische Nationalgemeinschaft bereichert Kärnten
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_ 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_ Zwei Orte an der Grenze I Kraja na meji
audio
AGORA Akzente_100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung Lidija Golc: Na Koroškem je občutek za ljudi I In Kärnten herrscht ein Gefühl für Menschen
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_Obljube plebiscitarne propagande in realnost po njej
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_ 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_ 10. oktober skozi čas in oči slovenske narodne skupnosti I 10. Oktober durch die Zeit und Augen der slowenischen Volksgruppe

Pomembno vlogo pri ohranjanju naravnih virov in čistega okolja igra ravnanje z odpadki in njihova količina, ki jo proizvedemo. Številke so visoke, trenutni način odlaganja pa škodljiv, saj odpadki zakopani v zemljo kontaminirajo tako zemljo kot vodo in vplivajo na biodiverziteto območij ob odlagališčih. Eden izmed načinov zmanjševanja odpadkov je ponovna uporaba izdelkov. O tovrstnem trajnostnem ravnanju z odpadki v današnjem prispevku govorimo s svetovalcem na združenju za upravljanje z odpadki Feldbach I Vrbna, Alfredom Derlerjem, in direktorico socialnega podjetja Mensana iz Murske Sobote, Nušo Pavlico Jakovljevič.

Ein wichtiger Faktor beim Umweltschutz ist die Menge des Abfalls, die wir produzieren und die Art, wie wir mit diesem Abfall umgehen. Im Moment sind die Zahlen hoch und die Ablagerung ist schädlich. Im Boden vergrabener Abfall kontaminiert Wasser und Erde und beeinflusst die Biodiversität der Gebiete um die Mülldeponien herum. Eine der besten Arten, die Menge zu reduzieren, ist, dass man Abfallmaterialien noch einmal verwendet – Recycling. Darüber erzählen im heutigen Beitrag Alfred Derler vom Abfallwirtschaftsverband Feldbach I Vrbna und die Leiterin des sozialen Unternehmens Mensana aus Murska Sobota, Nuša Pavlica Jakovljevič.

Schreibe einen Kommentar