Nachhaltigkeit_Trajnostna uporaba zemljišč I Nachhaltige Bodennutzung

Podcast
AGORA Akzente
  • Trajnostna uporaba zemljisscc
    30:34
audio
39:53 Min.
AGORA Akzente: Total I no Digital I no _ Ekološki aspekt
audio
34:09 Min.
AGORA Akzente: Total I no Digital I no I Duševno zdravje v času pandemije I Psychisch gesund in der Pandemie
audio
38:23 Min.
AGORA Akzente: Total I no Digital I no_Izobraževanje I Ausbildung
image
AGORA Akzente: Total I no Digital I no _ Leto dni pandemije
audio
21:40 Min.
AGORA Akzente: Total I no Digital I no _ Pandemija in mladi
audio
40:37 Min.
AGORA Akzente: Total I no Digital I no _ Gostinstvo in turizem na podeželju v času epidemije
audio
24:18 Min.
AGORA Akzente: Total I no Digital I no _ Frieden in der Pandemie
audio
35:41 Min.
AGORA Akzente: Total I no Digital I no_ Kultur im Zeichen der Pandemie
audio
25:45 Min.
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Dokumentarfilm über die Kärntner Volksabstimmung von Dr. Marjan Linasi I Dokumentarni film o koroškem plebiscitu - Dr. Marjan Linasi
audio
29:55 Min.
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Korošci o Koroškem plebiscitu I Kärntner über Kärntner Volksabstimmung

Cilj številka 15, Agende 2030, katero je sprejela OZN se glasi: Varovati in obnoviti kopenske ekosisteme ter spodbujati njihovo trajnostno rabo, trajnostno gospodariti z gozdovi, boriti se proti širjenju puščav, preprečiti degradacijo zemljišč in obrniti ta pojav ter preprečiti izgubo biotske raznovrstnosti. Nekatere izmed teh točk bo Luka Plevnik načel tudi v pogovoru z vodjo oddelka za kmetijstvo in gozdarstvo na Koroškem dipl. inženirjem Gerhardom Hofferjem, direktorjem upravljanja gozdov dipl. inženirjem Christianom Matitzem in dipl. inženirjem Robertom Unglaubom, ki je predsednik društva Bündnis Alpenkonvention Kärnten.

Heute widmen wir uns dem 15ten Ziel der Agenda 2030, der lautet: Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodendegradation beenden und umkehren und dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende setzen. Über einige dieser Punkte werden Luka Plevnik, der Leiter der Abteilung Land-und Forstwirtschaft Kärnten, Dipl. Ing. Gerhard Hoffer, Landesforstdirektor Dipl. Ing. Christian Matitz und Obmann des Vereins Bündnis Alpenkonvention Kärnten und Dipl. Ing. Robert Unglaub diskutieren.

Schreibe einen Kommentar