Nachhaltigkeit_Železna Kapla – samoosrbna z energijo I Bad Eisenkappel – Selbstversorgung mit Energie

Sendereihe
AGORA Akzente
  • AGORAAkzente_Nachhaltigkeit_Zelezna Kapla - samooskrbna z energijo
    25:20
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Dokumentarfilm über die Kärntner Volksabstimmung von Dr. Marjan Linasi I Dokumentarni film o koroškem plebiscitu - Dr. Marjan Linasi
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Korošci o Koroškem plebiscitu I Kärntner über Kärntner Volksabstimmung
audio
AGORAAkzente_ 100 let koroškega plebiscita_ 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Posledice plebiscita za družine I Folgen der Abstimmung für Familien
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_Koroška v luči umetniških projektov „CARINTHIja 2020"
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung Danijel Grafenauer: Slovenska narodna skupnost bogati Koroško I Die slowenische Nationalgemeinschaft bereichert Kärnten
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_ 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_ Zwei Orte an der Grenze I Kraja na meji
audio
AGORA Akzente_100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung Lidija Golc: Na Koroškem je občutek za ljudi I In Kärnten herrscht ein Gefühl für Menschen
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_Obljube plebiscitarne propagande in realnost po njej
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_ 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_ 10. oktober skozi čas in oči slovenske narodne skupnosti I 10. Oktober durch die Zeit und Augen der slowenischen Volksgruppe

Ko govorimo o trajnosti, ne moremo mimo primerov dobre prakse iz naše okolice. Občina Železna Kapla – Bela je zagotovo eden od najsvetlejših primerov. V prispevku, ki ga je pripravil Jaka Novak, seveda lahko pričakujete informacije o energetski samozadostnosti te občine. Slišali boste o trajnostnem načrtovanju stanovanjske politike, kmetijstva, povezave s spletom, aktivno se ukvarjajo tudi s poživitvijo opuščenih regij in prostorov.

 

Wenn wir über Nachhaltigkeit reden, können wir gute Beispiele aus der Umgebung nicht ignorieren. Die Gemeinde Eisenkappel- Vellach ist definitiv eines der besten Beispiele. Im Beitrag hören Sie Informationen zur Selbstversorgung der Gemeinde mit Energie. Sie hören auch mehr über nachhaltige Planung, Wohnungspolitik, Landwirtschaft und die aktive Planung mit verlassenen Regionen und Räumen.

Schreibe einen Kommentar