• AGORAAkzente_Nachhaltigkeit_Nachhaltigkeitstage in Steiermark
    15:24
  • MP3, 256 kbps
  • 28.23 MB · Datei entsperren
Klicken Sie auf 'Download', um die Datei in der Originalqualität herunterzuladen.

V  Veržeju,  ki  leži  na  Murskem  polju  na  desnem  bregu  reke  Mure, je minuli  petek  in  soboto  potekal  največji  naravovarstveni  dogodek  v  Sloveniji  z naslovom:  24  ur  z  reko  Muro.  Zvrstilo  se  je  več  kot  70  dogodkov,  ki  jih  je  vodilo čez  100  strokovnjakov  in  prostovoljcev,  udeležilo  pa  se  je  več  kot  500  otrok  iz vrtcev,  osnovnih  in  srednjih  šol.  Z  dogodkom,  tokrat  že  četrto  leto  zapored, so organizatorji  želeli  spodbuditi  raziskovanje,  vključenost,  doživetje,  skupinsko delo,  prostovoljstvo  in  radovednost.  Na  eksperimentalnih in ustvarjalnih delavnicah  kjer  so  popisovali  vrste,  imeli  vodene  sprehode,  predavanja,  igrice  v naravi  in  druga  neposredna  doživetja  narave,  se  je  mudila  tudi  Jasmina  Godec.

In Veržej, das am rechten Ufer der Mur liegt, fand am Freitag und Samstag das größte Naturschutzereignis Sloweniens statt: 24 Stunden mit der Mur. An mehr als 70 Veranstaltungen, die von 100 Expert_innen und Freiwilligen geleitet wurden, nahmen mehr als 500 Kinderaus Grund-, Haupt- und weiterführenden Schulen teil. Mit dieser Veranstaltung möchten die Organisatoren dieses Jahr zum vierten Mal in Folge Forschung, Inklusion, Erfahrung, Teamarbeit, Freiwilligenarbeit und Neugier fördern. Jasmina Godec war auch an denexperimentellen und kreativen Workshops beteiligt.