Karantanien – Dr. Paul Gleirscher

Sendereihe
AGORA Obzorja
  • KUO080618A - LP - Karantanien - dr Paul Gleirscher - 1540704
    25:40
audio
Zdenka Hafner-Čelan
audio
Virtualni sprehod po razstavi - Slovenci, za zmiraj gre
audio
Im Gespräch mit Siegfried Stupnig I Pogovor s Siegfriedom Stupnigom
audio
Zgodba o izbrisanih še ni zaključena
audio
Die erste Ausgabe 2021 I Nova številka
audio
Odličja JSKD tudi na Koroško I Kärntner Ehepaar ausgezeichnet
audio
Willkommenskultur und Stacheldraht I Kultura dobrodošlice in bodeča žica
audio
30 Jahre Initiative Minderheiten I 30 let Iniciative manjšin
audio
Janko Messner v središču slovenskega kulturnega praznika
audio
Prijave na festival Europa Cantat 2021 odprte do 15. februarja

Dr. Paul Gleirscher je vodja oddelka za prazgodovino v Koroškem deželnem muzeju. Tam je v nabito polni dvorani tudi predstavil svojo novo monografijo z naslovom: Karantanien: Slawisches Fürstentum und bairische Grafschaft. Knjiga katero je založila Mohorjeva Založba obsega 384 strani, avtor pa v njej oriše zgodovino vse od razpada zahodno rimskega cesarstva do nastanka Vojvodine Koroške oziroma kasneje dežele Koroške. Predstavitve knjige se je oddeležil tudi Luka Plevnik.

 

Dr. Paul Gleirscher ist Leiter der Abteilung für Ur- und Frühgeschichte im  Kärntner Landesmuseum. Im überfüllten Saal des Landesmuseums präsentierte er seine neue Monographie mit dem Titel: Karantanien: Slawisches Fürstentum und bairische Grafschaft. Das Buch, das beim Hermagoras Verlag erschienen ist, umfasst 384 Seiten in denen der Autor die Geschichte vom  Zusammenbruch des westlichen römischen Reiches und die Bildung des Herzogtums Kärnten und später Landes Kärnten thematisiert. Anwesend bei der Präsentation des Buches war Luka Plevnik.

Schreibe einen Kommentar