• Einführung in die Begrifflichkeit
    18:58
  • MP3, 256 kbps
  • 34.74 MB · Datei entsperren
Klicken Sie auf 'Download', um die Datei in der Originalqualität herunterzuladen.

Dušan Plut iz oddelka za Geografijio iz ljubljanske Filozofske faklutete se je v razpravi z naslovom: Sonaravni razvoj (napredek) in geografija spraševal »Ali je trajnostnost (trajnost), sonaravnost zgolj vse bolj potrošniško, profitno izrabljeno, ozelenjeno besedičenje, ki v terminološkem močvirju različnih teoretičnih interpretacij omogoča ribarjenje v kalnem in postaja izgovor zgolj za kozmetično ozelenjevanje v praksi?« Podobno je zanimalo tudi Jasmino Godec, ki se je pogovarjala s predsednico Društva za preučevanje rib Slovenije in odgovorno za vsebinske in pravne zadeve v kampanji „Rešimo Muro“, Andrejo Slameršek in aktivistom, filozofom in asistentom za okoljsko etiko na ljubljanski Filozofski fakulteti dr. Lukom Omladičem.

Dušan Plut vom Geographischen Institut der Philosophischen Fakultät Ljubljana stellte in der Diskussion „Nachhaltige Entwicklung und Geographie“ die Frage ob »Nachhaltigkeit ein mehr und mehr profitorientierter, verbraucherfreundlich begrünter Terminus ist, welcher eine Ausrede für eine oberflächlich grün gefärbte Praxis darstellt«. Um dieser Frage auf den Grund zu gehen hat Jasmina Godec mit Andreja Slameršek, der Präsidentin des Vereins zur Erforschung der Fischein Slowenien, welche auch für fachliche und rechtliche Fragen in der Kampagne »Rešimo Muro« verantwortlich ist und dem Aktivisten, Philosophen und Assistenten für Umweltethik Dr. Luka Omladič gesprochen.