Nachhaltigkeit_Po poti trajnostnega razvoja ali v krizo obstoja človeštva? I Auf dem Weg der nachhaltigen Entwicklung oder in der Krise der menschlichen Existenz?

Sendereihe
AGORA Akzente
  • Einführung in die Begrifflichkeit
    18:58
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Dokumentarfilm über die Kärntner Volksabstimmung von Dr. Marjan Linasi I Dokumentarni film o koroškem plebiscitu - Dr. Marjan Linasi
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Korošci o Koroškem plebiscitu I Kärntner über Kärntner Volksabstimmung
audio
AGORAAkzente_ 100 let koroškega plebiscita_ 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Posledice plebiscita za družine I Folgen der Abstimmung für Familien
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_Koroška v luči umetniških projektov „CARINTHIja 2020"
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung Danijel Grafenauer: Slovenska narodna skupnost bogati Koroško I Die slowenische Nationalgemeinschaft bereichert Kärnten
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_ 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_ Zwei Orte an der Grenze I Kraja na meji
audio
AGORA Akzente_100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung Lidija Golc: Na Koroškem je občutek za ljudi I In Kärnten herrscht ein Gefühl für Menschen
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_Obljube plebiscitarne propagande in realnost po njej
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_ 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_ 10. oktober skozi čas in oči slovenske narodne skupnosti I 10. Oktober durch die Zeit und Augen der slowenischen Volksgruppe

Dušan Plut iz oddelka za Geografijio iz ljubljanske Filozofske faklutete se je v razpravi z naslovom: Sonaravni razvoj (napredek) in geografija spraševal »Ali je trajnostnost (trajnost), sonaravnost zgolj vse bolj potrošniško, profitno izrabljeno, ozelenjeno besedičenje, ki v terminološkem močvirju različnih teoretičnih interpretacij omogoča ribarjenje v kalnem in postaja izgovor zgolj za kozmetično ozelenjevanje v praksi?« Podobno je zanimalo tudi Jasmino Godec, ki se je pogovarjala s predsednico Društva za preučevanje rib Slovenije in odgovorno za vsebinske in pravne zadeve v kampanji „Rešimo Muro“, Andrejo Slameršek in aktivistom, filozofom in asistentom za okoljsko etiko na ljubljanski Filozofski fakulteti dr. Lukom Omladičem.

Dušan Plut vom Geographischen Institut der Philosophischen Fakultät Ljubljana stellte in der Diskussion „Nachhaltige Entwicklung und Geographie“ die Frage ob »Nachhaltigkeit ein mehr und mehr profitorientierter, verbraucherfreundlich begrünter Terminus ist, welcher eine Ausrede für eine oberflächlich grün gefärbte Praxis darstellt«. Um dieser Frage auf den Grund zu gehen hat Jasmina Godec mit Andreja Slameršek, der Präsidentin des Vereins zur Erforschung der Fischein Slowenien, welche auch für fachliche und rechtliche Fragen in der Kampagne »Rešimo Muro« verantwortlich ist und dem Aktivisten, Philosophen und Assistenten für Umweltethik Dr. Luka Omladič gesprochen.

Schreibe einen Kommentar