مهدکودک؛مدرسه و هورت

Sendereihe
Forsateno
  • 9.19.09
    59:44
audio
میلاد عیسی مسیح مبارک
audio
اخراج پناهجویان و بازگشت داوطلبانه به وطن
audio
نوروز پیروز
audio
انواع بیمه های رایج در اتریش
audio
هر اطلاعاتی که بعد از گرفتن پناهندگی نیاز دارید
audio
معرفی سازمانی بسیار کار آمد برای زندگی در اتریش
audio
مزایا، مشکلات و فرصت های نو در سرزمین نو
audio
سوالات متداول پناهندگی، مراحل اداری اخذ پناهندگی و مهاجرت در اتریش

تمام اطلاعاتی که راجع به فرستادن فرزندانتان به مهد کودک و مدارج بالاتر نیاز دارید

قسمت آخر اثر فاخر سرکار خانم لیدا کردی
داستان بیژن و منیژه از شاهنامه فردوسی
نویسنده مصطفی مرادی
موسیقی ایمان محبی
تهیه کننده رامش داوودی

رادیو فرو برنامه فارسی زبان فرصت نو
فرصت نو پاسخی است به سوالات شما
سوالات خود را به ایمیل آدرس زیر و یا از طریق فیسبوک برای ما بنویسید
forsateno.radiofro.gmail.com

Schreibe einen Kommentar