مزایا، مشکلات و فرصت های نو در سرزمین نو

Sendereihe
Forsateno
  • 15.06.2016
    59:49
audio
میلاد عیسی مسیح مبارک
audio
مهدکودک؛مدرسه و هورت
audio
اخراج پناهجویان و بازگشت داوطلبانه به وطن
audio
نوروز پیروز
audio
انواع بیمه های رایج در اتریش
audio
هر اطلاعاتی که بعد از گرفتن پناهندگی نیاز دارید
audio
معرفی سازمانی بسیار کار آمد برای زندگی در اتریش
audio
سوالات متداول پناهندگی، مراحل اداری اخذ پناهندگی و مهاجرت در اتریش

مصاحبه با چند تن از پناه جویان و سختی های سال های ابتدایی مهاجرت و شرایط مشاغل در اتریش

رادیو فرو برنامه فارسی زبان فرصت نو
فرصت نو پاسخی است به سوالات شما
سوالات خود را به ایمیل آدرس زیر و یا از طریق فیسبوک برای ما بنویسید
forsateno.radiofro.gmail.com

Schreibe einen Kommentar