Na obisku pri pletarjih v Stainzu pri Stradnu I Besuch bei den Korbmacher_innen in Stainz bei Straden

Sendereihe
AGORA Divan
  • Korbflechten
    17:30
audio
IKEMBA - opolnomočanje migrantk I die MigrantInnen empowern
audio
Razsežnosti pouka na daljavo na Koroškem
audio
Brezdomstvo v času pandemije I Obdachlosigkeit in Zeiten der Pandemie
audio
Dvojezični filmi štajerskih šolarjev
audio
Vsi koledarji Mohorjeve v Celovcu odslej na spletu
audio
DIGIETHIK I digitalna etika
audio
Anderland. das eigene. das andere. das fremde.
audio
Push-Back Alarm Austria
audio
ONE BILLION RISING 2021
audio
Greenpeace – 50 let I 50 Jahre

Od začetka januarja pa vse do velike noči, se v Hiši vulkanov v Stainzu pri Stradnu, srečujejo pletarji, ki skupaj pletejo iz šibja in ličja, med seboj izmenjujejo znanje in ga brezplačno predajajo mlajšim generacijam. Pretekli petek so imeli poseben obisk iz Slovenije. Zaposleni iz zadruge Pomelaj, ki se ukvarja z razvojem podeželja, ena njihovih osrednjih dejavnosti pa je pletarstvo, so prišli pokazat svoje pletarske tehnike in se učit novih.

Von Anfang Jänner bis Ostern treffen sich Korbflechter_innen im Haus der Vulkane in Stainz bei Straden, tauschen sich untereinander aus und geben ihr Wissen an die nächste Generation weiter. Am vergangenen Freitag erhielten die Korbflechter_innen besonderen Besuch aus Slowenien. Die Angestellten der Kooperative Pomelaj, die sich mit der Entwicklung ruraler Gebiete beschäftigt, kamen vorbei, um ihre Flechtkenntnisse zu zeigen und neue Techniken zu lernen.

Schreibe einen Kommentar