Kärntner LTW 2018_Pričakovanja malih in srednjevelikih podjetij I Erwartungen der KMUs für die Kärntner Landtagswahl

Sendereihe
AGORA Akzente
  • AGORA Akzente_Kärntner LTW 2018_Pricakovanja malih in srednjevelikih podjetij
    24:29
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Dokumentarfilm über die Kärntner Volksabstimmung von Dr. Marjan Linasi I Dokumentarni film o koroškem plebiscitu - Dr. Marjan Linasi
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Korošci o Koroškem plebiscitu I Kärntner über Kärntner Volksabstimmung
audio
AGORAAkzente_ 100 let koroškega plebiscita_ 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Posledice plebiscita za družine I Folgen der Abstimmung für Familien
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_Koroška v luči umetniških projektov „CARINTHIja 2020"
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung Danijel Grafenauer: Slovenska narodna skupnost bogati Koroško I Die slowenische Nationalgemeinschaft bereichert Kärnten
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_ 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_ Zwei Orte an der Grenze I Kraja na meji
audio
AGORA Akzente_100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung Lidija Golc: Na Koroškem je občutek za ljudi I In Kärnten herrscht ein Gefühl für Menschen
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_Obljube plebiscitarne propagande in realnost po njej
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_ 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_ 10. oktober skozi čas in oči slovenske narodne skupnosti I 10. Oktober durch die Zeit und Augen der slowenischen Volksgruppe

Kako je lokalno gospodarstvo povezano s prihajajočimi deželnozborskimi volitvami? Jaka Novak je govoril z dvema zelo različnima koroškima podjetnikoma. Pogovarjali se bodo o tem, kakšno vlogo imajo mala in srednje velika podjetja za celotno gospodarstvo in konkretno za gospodarstvo na Koroškem, kako pomembno je povezovanje gospodarstva in politike, kako je deželno gospodarstvo odvisno od deželne politike, katere spodbude potrebujejo podjetja, kako podjetniki gledajo in se soočajo z Gender Gap-om in tudi o tem, če so moški in ženske za enako delo tudi enako plačani.

Wie ist die lokale Wirtschaft verbunden mit den Landtagswahlen? Jaka Novak spricht mit zwei sehr unterschiedlichen Kärntner Unternehmern. Sie erklären die Rolle der KMUs für die Wirtschaft allgemein und für die Kärntner Wirtschaft, wie wichtig das Verbinden von Wirtschaft und Politik ist, wie die Wirtschaft im Land von der Landespolitik abhängig ist, und vieles mehr.

Schreibe einen Kommentar