Kärntner LTW 2018_Okrogla miza z maturanti dvojezičnih srednjih šol

Sendereihe
AGORA Akzente
  • Kärntner LTW 2018_Okrogla miza z maturanti dvojezicnih srednjih sol
    41:43
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Dokumentarfilm über die Kärntner Volksabstimmung von Dr. Marjan Linasi I Dokumentarni film o koroškem plebiscitu - Dr. Marjan Linasi
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Korošci o Koroškem plebiscitu I Kärntner über Kärntner Volksabstimmung
audio
AGORAAkzente_ 100 let koroškega plebiscita_ 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Posledice plebiscita za družine I Folgen der Abstimmung für Familien
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_Koroška v luči umetniških projektov „CARINTHIja 2020"
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung Danijel Grafenauer: Slovenska narodna skupnost bogati Koroško I Die slowenische Nationalgemeinschaft bereichert Kärnten
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_ 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_ Zwei Orte an der Grenze I Kraja na meji
audio
AGORA Akzente_100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung Lidija Golc: Na Koroškem je občutek za ljudi I In Kärnten herrscht ein Gefühl für Menschen
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_Obljube plebiscitarne propagande in realnost po njej
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_ 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_ 10. oktober skozi čas in oči slovenske narodne skupnosti I 10. Oktober durch die Zeit und Augen der slowenischen Volksgruppe

Kaj pričakujejo maturantje koroških dvojezičnih srednjih in višjih šol od deželnozborskih volitev? Koliko se jih dotikajo področja ekologije, gospodarstva, izobraževanja in politika? Kaj bi morala bodoča koroška deželna vlada in nasplošno politiki storiti zanje, da bi bile njihove predstave o kakovostnem življenju v deželi izpolnjene? Na okrogli mizi sodelujejo Maks Dakskobler, Andrej Zerzer in Rafael Ogris Martič.

Was erwarten sich Maturant_innen der zweisprachigen höheren Schulen von der Landtagswahl? Wie sehr interessieren sie sich für die Bereiche Ökologie, Wirtschaft, Bildung und Politik in ihrem Leben? Was sollte die zukünftige Landesregierung in Kärnten tun, dass ihre Vorstellungen nach einem qualitativen Leben erfüllt wären? Am runden Tisch diskutieren Maks Dakskobler, Andrej Zerzer und Rafael Ogris Martič.

Schreibe einen Kommentar