Montag 05.03.2018, 18:00-19:00 رادیو ایرانی اتریش، برنامه مارس 2018 برای مهاجرت، کار و تحصیل در دانشگاه های اتریش

برنامه  ماه مارس با اطلاعات مهمی برای دانشجویان در اتریش و دانشجویانی که تمایل به تحصیل و کار در دانشگاه های اتریش دارند. پاسخ به سوالات رسیده با ایمیل و در استودیو با حضور آقای دکتر میرزایی برای راهنمایی و پاسخ به سوالات دانشجویان،… تهیه کنندگان و گویندگان: فرزانه عمادی و مهدی موزیک: نریمان حجتی … Montag 05.03.2018, 18:00-19:00 رادیو ایرانی اتریش، برنامه مارس 2018 برای مهاجرت، کار و تحصیل در دانشگاه های اتریش weiterlesen

  • März 2018 برنامه ماه مارس 2018
    58:20