Arheološki projekt PalaeoDiversiStyria

Sendereihe
AGORA Divan
  • Arheolosski projekt PalaeoDiversiStyria
    34:24
audio
Brezdomstvo v času pandemije I Obdachlosigkeit in Zeiten der Pandemie
audio
Dvojezični filmi štajerskih šolarjev
audio
Vsi koledarji Mohorjeve v Celovcu odslej na spletu
audio
DIGIETHIK I digitalna etika
audio
Anderland. das eigene. das andere. das fremde.
audio
Push-Back Alarm Austria
audio
ONE BILLION RISING 2021
audio
Greenpeace – 50 let I 50 Jahre
audio
ORGANICER - pametni planer I smart Planer
audio
Poziv dijakov: Odprimo šole!

Skozi pogovor z mlado arheologinjo in raziskovalko Anjo Vintar spoznamo projekt PalaeoDiversiStyria, ki je financiran s strani evropske sheme Interreg Slovenija-Avstrija. Interreg shema vzpodbuja sodelovanje in izmenjavo znanj, ki pripomorejo k razvoju obeh držav. V projektu PalaeoDiversiStyria na podlagi arheoloških raziskav partnerji iz obeh strani meje vzpostavljajo enotno identiteto Štajerske, njene krajine, rastlinstva in živalstva, ki nas povezujejo vse od prazgodovine do danes.

Schreibe einen Kommentar