schieflagen I neravnovesja_soziale probleme und perspektiven_Paliativna oskrba I Palliative Betreuung

Sendereihe
AGORA Akzente
  • KUD131217A - JN - AGORA Akzente_Paliativna oskrba - 1211664
    20:11
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Dokumentarfilm über die Kärntner Volksabstimmung von Dr. Marjan Linasi I Dokumentarni film o koroškem plebiscitu - Dr. Marjan Linasi
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Korošci o Koroškem plebiscitu I Kärntner über Kärntner Volksabstimmung
audio
AGORAAkzente_ 100 let koroškega plebiscita_ 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Posledice plebiscita za družine I Folgen der Abstimmung für Familien
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_Koroška v luči umetniških projektov „CARINTHIja 2020"
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung Danijel Grafenauer: Slovenska narodna skupnost bogati Koroško I Die slowenische Nationalgemeinschaft bereichert Kärnten
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_ 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_ Zwei Orte an der Grenze I Kraja na meji
audio
AGORA Akzente_100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung Lidija Golc: Na Koroškem je občutek za ljudi I In Kärnten herrscht ein Gefühl für Menschen
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_Obljube plebiscitarne propagande in realnost po njej
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_ 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_ 10. oktober skozi čas in oči slovenske narodne skupnosti I 10. Oktober durch die Zeit und Augen der slowenischen Volksgruppe

Paliativna oskrba je celostna obravnava bolnikov z neozdravljivo boleznijo ter pomoč njihovim bližnjim. V okviru paliativne oskrbe se lajšajo telesni simptomi bolezni, psihične, socialne in duhovne težave. Sploh vemo, da tovrstna oskrba obstaja in kaj vse obsega? V prispevku slišimo kateri so cilji paliativne oskrbe in tudi to, da so nameni tovrstne oskrbe vzdrževanje optimalne kakovosti življenja, upoštevajoč vse bolnikove potrebe, pomagati svojcem med boleznijo, umiranjem in žalovanjem. Na Koroškem paliativno oskrbo nudijo v okviru treh bolnišnic: Klinikum Klagenfurt / Celovec, Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Šentvid ob Glini, in v LKH Villach / Beljak. Potrebne informacije, zbrane na enem mestu, boste najlažje našli na spletni strani www.palliativ-kaernten.at

Palliative Betreuung ist die Fürsorge für Patient_innen mit unheilbaren Krankheiten und deren Angehörigen. Sie befasst sich mit der Linderung von körperlichem Schmerz und Behandlung psychischer Symptome schwerer Krankheiten. Aber wissen wir überhaupt, warum es palliative Betreuung gibt? Im Beitrag von Jaka Novak erfahren Sie, was die Ziele palliativer Betreuung sind. In Kärnten I Koroška wird in drei Krankenhäusern palliative Betreuung geboten: im Klinikum Klagenfurt, im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit an der Glan und im LKH Villach / Beljak. Alle Informationen über palliative Betreuung finden Sie gesammelt unter www.palliativ-kaernten.at.

Schreibe einen Kommentar