• KUO131217X - LP - AGORA Akzente_24 urna oskrba na domu - 1551504
    25:51
  • MP3, 256 kbps
  • 47.35 MB · Datei entsperren
Klicken Sie auf 'Download', um die Datei in der Originalqualität herunterzuladen.

Vsako leto postajamo starejsi. Nekatere starejše osebe pa vsakdana nemorejo več premagovati in zato potrebujejo pomoč. Tu pridejo v poštev različne oskrbe in druge zdravstveno-negovalne storitve. O 24 urni oskrbi na domu smo slišali veliko. Zakaj pa to delo ponavadi opravljajo delavci in delavke iz jugovzhodnih  drzav Evrope? V kakšnih delovnih pogojih delajo, koliko zaslužijo in ali imajo stik z drugimi delavci ter z družino v domovini pa v prispevku.

Jedes Jahr werden wir älter. Es gibt auch ältere Personen, die den Alltag nicht mehr bewältigen könne und deshalb brauchen sie Hilfe. Hier kommt die 24h Betreuung ins Spiel. Über die 24h Betreuung haben wir vieles gehört, aber warum üben diese Tätigkeit meistens Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus den Südosteuropa aus? In welchen Arbeitsbedingungen arbeiten sie, wie viel sie verdienen und ob sie Kontakt mit anderen Beschäftigten und mit der Familie in der Heimat haben in folgenden Beitrag.