schieflagen I neravnovesja_soziale probleme und perspektiven I 24 urna oskrba na domu

Sendereihe
AGORA Akzente
  • 24 urna oskrba na domu
    25:51
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Dokumentarfilm über die Kärntner Volksabstimmung von Dr. Marjan Linasi I Dokumentarni film o koroškem plebiscitu - Dr. Marjan Linasi
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Korošci o Koroškem plebiscitu I Kärntner über Kärntner Volksabstimmung
audio
AGORAAkzente_ 100 let koroškega plebiscita_ 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Posledice plebiscita za družine I Folgen der Abstimmung für Familien
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_Koroška v luči umetniških projektov „CARINTHIja 2020"
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung Danijel Grafenauer: Slovenska narodna skupnost bogati Koroško I Die slowenische Nationalgemeinschaft bereichert Kärnten
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_ 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_ Zwei Orte an der Grenze I Kraja na meji
audio
AGORA Akzente_100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung Lidija Golc: Na Koroškem je občutek za ljudi I In Kärnten herrscht ein Gefühl für Menschen
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_Obljube plebiscitarne propagande in realnost po njej
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_ 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_ 10. oktober skozi čas in oči slovenske narodne skupnosti I 10. Oktober durch die Zeit und Augen der slowenischen Volksgruppe

Vsako leto postajamo starejsi. Nekatere starejše osebe pa vsakdana nemorejo več premagovati in zato potrebujejo pomoč. Tu pridejo v poštev različne oskrbe in druge zdravstveno-negovalne storitve. O 24 urni oskrbi na domu smo slišali veliko. Zakaj pa to delo ponavadi opravljajo delavci in delavke iz jugovzhodnih  drzav Evrope? V kakšnih delovnih pogojih delajo, koliko zaslužijo in ali imajo stik z drugimi delavci ter z družino v domovini pa v prispevku.

Jedes Jahr werden wir älter. Es gibt auch ältere Personen, die den Alltag nicht mehr bewältigen könne und deshalb brauchen sie Hilfe. Hier kommt die 24h Betreuung ins Spiel. Über die 24h Betreuung haben wir vieles gehört, aber warum üben diese Tätigkeit meistens Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus den Südosteuropa aus? In welchen Arbeitsbedingungen arbeiten sie, wie viel sie verdienen und ob sie Kontakt mit anderen Beschäftigten und mit der Familie in der Heimat haben in folgenden Beitrag.

Schreibe einen Kommentar