• schieflagen I neravnovesja_soziale probleme und perspektiven I Izločeni v zapor I Exkludiert im Gefängnis
    32:17
  • MP3, 142.78 kbps
  • 32.98 MB · Datei entsperren
Klicken Sie auf 'Download', um die Datei in der Originalqualität herunterzuladen.

Kaznovanje obstaja od samih zametkov družbenega življenja. Neformalne sankcije se organsko odvijajo znotraj družbe in posameznih skupin skozi različne načine izražanja neodobravanja in nestrinjanja. Z oblikovanjem države in prvih zakonov pa se je pojavila tudi kriminaliteta in formalne sankcije zanjo. Najhujša oblika kazni v Evropski uniji je odvzem prostosti. V današnjem prispevku je socialno ekskluzijo in njeno današnjo najstrožjo obliko, zapor, raziskovala Nika Škof.

__________________________________________________________________________________________

 

Seit Anbeginn menschlicher Zivilisation gibt es auch die Strafe. Informelle Sanktionen werden organisch in der Gesellschaft oder einzelnen Gruppen ausgeführt. Mit der Gründung von Staaten kamen dann Gesetze, mit Gesetzen kamen jene, die gegen sie verstoßen. Die höchste Strafe in der Europäischen Union ist der Freiheitsentzug. Im heutigen Beitrag erforscht Nika Škof die soziale Exklusion und ihre heutzutage höchste Form, das Gefängnis.