schieflagen I neravnovesja_soziale probleme und perspektiven I Prekarno delo I Prekäre Arbeit

Sendereihe
AGORA Akzente
  • Prekarno delo I Prekäre Arbeit
    31:31
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Dokumentarfilm über die Kärntner Volksabstimmung von Dr. Marjan Linasi I Dokumentarni film o koroškem plebiscitu - Dr. Marjan Linasi
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Korošci o Koroškem plebiscitu I Kärntner über Kärntner Volksabstimmung
audio
AGORAAkzente_ 100 let koroškega plebiscita_ 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Posledice plebiscita za družine I Folgen der Abstimmung für Familien
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_Koroška v luči umetniških projektov „CARINTHIja 2020"
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung Danijel Grafenauer: Slovenska narodna skupnost bogati Koroško I Die slowenische Nationalgemeinschaft bereichert Kärnten
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_ 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_ Zwei Orte an der Grenze I Kraja na meji
audio
AGORA Akzente_100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung Lidija Golc: Na Koroškem je občutek za ljudi I In Kärnten herrscht ein Gefühl für Menschen
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_Obljube plebiscitarne propagande in realnost po njej
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_ 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_ 10. oktober skozi čas in oči slovenske narodne skupnosti I 10. Oktober durch die Zeit und Augen der slowenischen Volksgruppe

Eno izmed socialnih neravnovesij, ki je v sodobni družbi vse bolj pereč problem, je prekarno delo. Zaposlitve preko avtorskih in hornorarnih pogodb, projektno delo, zaposlitve za skrajšan ali določen delovni čas, študentsko delo in prisilna sp-izacija so nekatere izmed oblik prekarnega dela, katerih povezovalna točka je predvsem pomanjkanje socialne varnosti. V prispevku o tem, kdo je prekarec, katere pravice so mu odvzete, kakšne so širše družbene posledice in kaj je proti prekarizaciji delovnih mest mogoče narediti.

__________________________________________________________________________________________

Eine der größten sozialen Schieflagen in unserer Gesellschaft ist prekäre Arbeit. Arbeitsverhältnisse auf Honorarbasis, nur für Projekte, Teilzeitanstellungen oder begrenzte Anstellungszeiten sind einige der Formen von prekärer Arbeit. Wer ist betroffen? Was sind die gesellschaftlichen Auswirkungen prekärer Arbeit? Was kann dagegen getan werden?

Schreibe einen Kommentar