• Prekarno delo I Prekäre Arbeit
    31:31
  • MP3, 141.96 kbps
  • 32.01 MB · Datei entsperren
Klicken Sie auf 'Download', um die Datei in der Originalqualität herunterzuladen.

Eno izmed socialnih neravnovesij, ki je v sodobni družbi vse bolj pereč problem, je prekarno delo. Zaposlitve preko avtorskih in hornorarnih pogodb, projektno delo, zaposlitve za skrajšan ali določen delovni čas, študentsko delo in prisilna sp-izacija so nekatere izmed oblik prekarnega dela, katerih povezovalna točka je predvsem pomanjkanje socialne varnosti. V prispevku o tem, kdo je prekarec, katere pravice so mu odvzete, kakšne so širše družbene posledice in kaj je proti prekarizaciji delovnih mest mogoče narediti.

__________________________________________________________________________________________

Eine der größten sozialen Schieflagen in unserer Gesellschaft ist prekäre Arbeit. Arbeitsverhältnisse auf Honorarbasis, nur für Projekte, Teilzeitanstellungen oder begrenzte Anstellungszeiten sind einige der Formen von prekärer Arbeit. Wer ist betroffen? Was sind die gesellschaftlichen Auswirkungen prekärer Arbeit? Was kann dagegen getan werden?