schieflagen I neravnovesja_soziale probleme und perspektiven_Erosion der Solidarität = Erosion des Sozialstaates

Sendereihe
AGORA Akzente
  • AGORA Akzente_ Erosion der Solidarität=Erosion des Sozialstaates
    26:57
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Dokumentarfilm über die Kärntner Volksabstimmung von Dr. Marjan Linasi I Dokumentarni film o koroškem plebiscitu - Dr. Marjan Linasi
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Korošci o Koroškem plebiscitu I Kärntner über Kärntner Volksabstimmung
audio
AGORAAkzente_ 100 let koroškega plebiscita_ 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Posledice plebiscita za družine I Folgen der Abstimmung für Familien
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_Koroška v luči umetniških projektov „CARINTHIja 2020"
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung Danijel Grafenauer: Slovenska narodna skupnost bogati Koroško I Die slowenische Nationalgemeinschaft bereichert Kärnten
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_ 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_ Zwei Orte an der Grenze I Kraja na meji
audio
AGORA Akzente_100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung Lidija Golc: Na Koroškem je občutek za ljudi I In Kärnten herrscht ein Gefühl für Menschen
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_Obljube plebiscitarne propagande in realnost po njej
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_ 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_ 10. oktober skozi čas in oči slovenske narodne skupnosti I 10. Oktober durch die Zeit und Augen der slowenischen Volksgruppe

Der erste Beitrag im Rahmen unserer Themenschwerpunktwoche schieflagen I neravnovesja von 11.12.-17.12.2017 widmet sich der Untersuchung der Pfeiler des Sozialstaates in Österreich, und zeigt die Knoten im sozialen Netz. Die Angriffe auf den Sozialstaat erfolgen derzeit in Österreich subtil – aber nicht minder gefährlich – mit dem Untergraben der Solidarität und der Entfachung des Neids in der Gesellschaft. Im Zentrum des Beitrags stehen der Begriff der Solidarität, die Rolle der Nichtregierungsorganisationen (NGO) und einzelne Menschen, die sich für den Erhalt der sozialen Systeme in Österreich einsetzen. Gestaltung: Tomaž Verdev

Naš prvi prispevek se iz serije schieflagen I neravnovesja posveča pregledu temeljev socialne države v Avstriji, Tomaž Verdev pa bo s sogovornikoma prešteval tudi vozle v prestrezni mreži, ki posameznika ščiti pred padcem v revščino.Napadi na socialno državo v Avstriji ta hip potekajo na ravni spodkopavanja solidarnosti v družbi, z razpihovanjem zavisti, ki šele omogoča ukrepe krajšanja socialnih transferjev, kot smo jim trenutno priča v Zgornji Avstriji, in jim bomo morda kmalu tudi na zvezni ravni. Tudi zato bo v središču prispevka predvsem pojem solidarnosti, in vloga nevladnih organizacij za vzdržnost socialnih sistemov v Avstriji .

 

Schreibe einen Kommentar