7. avstrijski razvojni kongres I 7. Österreichische Entwicklungstagung

Sendereihe
AGORA Divan
  • 7. avstrijski razvojni kongres I 7. Österreichische Entwicklungstagung
    26:09
audio
IKEMBA - opolnomočanje migrantk I die MigrantInnen empowern
audio
Razsežnosti pouka na daljavo na Koroškem
audio
Brezdomstvo v času pandemije I Obdachlosigkeit in Zeiten der Pandemie
audio
Dvojezični filmi štajerskih šolarjev
audio
Vsi koledarji Mohorjeve v Celovcu odslej na spletu
audio
DIGIETHIK I digitalna etika
audio
Anderland. das eigene. das andere. das fremde.
audio
Push-Back Alarm Austria
audio
ONE BILLION RISING 2021
audio
Greenpeace – 50 let I 50 Jahre

O vprašanju trajnostnega razvoja ter zanj potrebnih socialnih in ekoloških transformacijah so se raziskovalke_ci, aktivistke_i, študentke_i, oblikovalke_i politik in druge_i zainteresirane_i pogovarjale_i pretekli vikend na Univerzi v Gradcu, kjer je v organizaciji Paulo Freire centra potekal 7. avstrijski razvojni kongres. Pomembne teme, ki so jih nagovorile_i, so etična potrošnja, globalizacija in enakopravnost.

__________________________________________________________________________________________

Das Paulo Freire Zentrum organisierte am vergangenen Wochenende die 7. Österreichische Entwicklungstagung.  Forscher_innen, Aktivist_innen, Student_innen, Politiker_innen und andere Interessierte tauschten sich über Fragen der nachhaltigen Entwicklung und der dafür notwendigen sozialen und ökologischen Veränderungen aus. Unter anderem wurden Themen wie ethischer Verbrauch, Globalisierung und Gleichberechtigung behandelt.

Schreibe einen Kommentar