Slovenski literarni dnevi na dunajskem knjižnem sejmu I Slowenische Literaturwoche auf der Buch Wien

Sendereihe
AGORA Divan
  • kniznisejemdunaj2
    39:19
audio
Vsi koledarji Mohorjeve v Celovcu odslej na spletu
audio
DIGIETHIK I digitalna etika
audio
Anderland. das eigene. das andere. das fremde.
audio
Push-Back Alarm Austria
audio
ONE BILLION RISING 2021
audio
Greenpeace – 50 let I 50 Jahre
audio
ORGANICER - pametni planer I smart Planer
audio
Poziv dijakov: Odprimo šole!
audio
Mladi rod praznuje 70 let
audio
Endlich Schutz für Frauen I Zaščitimo ženske

V sklopu letosnjega dunajskega knjižnega sejma se je v organizaciji Slovenskega kulturnega informacijskega centra (Skica) in v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo Republike Slovenije (JAK)avstrijski publiki predstavilo več slovenskih pisateljskih peres. Med njimi Andrej E. Skubic z romanom »Igre brez meja«, Dino Bauk, ki se poigrava s koncem in začetkom kot nepogrešljivima deloma vsake zgodbe. Založnik in literat Lojze Wieser, ki je obiskovalce sejma skozi okuse Evrope popeljal v kulinarično doživetje, Aleš Šteger in Ilija Trojanow, ki sta se v okviru njunih zadnjih del soočala s temo prebežništva in mejami. Med gosti je bil tudi Florjan Lipuš, ki so se mu s pogovorom in z branjem iz romana „Mirne duše“ počastili ob njegovem 80. življenjskem jubileju. Z romanom „Kronika pozabljanja“ pa je na človeško minljivost opozoril pisatelj Sebastijan Pregelj. Z Dunaja poroča Jasmina Godec.
__________________________________________________________________________________________

Im Rahmen der diesjährigen Wiener Buchmesse präsentierten sich mehrere slowenische Schriftsteller dem österreichischen Publikum in der Organisation des Slowenischen Kulturinformationszentrums (Skica) und in Zusammenarbeit mit der Öffentlichen Agentur für das Buch der Republik Slowenien (JAK). Unter ihnen waren dabei: Andrej E. Skubic mit dem Roman „Spiele ohne Grenzen“Dino Bauk, der mit dem Ende und dem Beginn als unverzichtbare Bestandteile jeder Geschichte spielt, der Verleger und Schriftsteller Lojze Wieser, der die Besucher_innen auf eine kulinarische Reise mitnahm und den Geschmack Europas präsentierte, sowie Aleš Šteger und Ilija Trojanow, die sich im Laufe ihrer letzten Arbeit mit dem Thema Zuflucht und Grenze auseinandersetzten. Unter den Gästen war Florjan Lipuš, der bei seinem 80-jährigen Jubiläum durch sein Gespräch und einer Lesung aus dem Roman „Seelenruhig“ geehrt wurde. Mit dem Roman „Chronik des Vergessens“ warnte der Schriftsteller Sebastijan Pregelj vor der Vergänglichkeit des menschlichen Lebens. Jasmina Godec berichtet aus Wien.

Schreibe einen Kommentar