Zaključna prireditev Festivala Kult- Štajerska I Schlussveranstaltung des Festivals Kult- Steiermark

Sendereihe
AGORA Divan
  • Zaključna prireditev Festivala Kult- Štajerska I Schlussveranstaltung des Festivals Kult- Steiermark
    30:34
audio
IKEMBA - opolnomočanje migrantk I die MigrantInnen empowern
audio
Razsežnosti pouka na daljavo na Koroškem
audio
Brezdomstvo v času pandemije I Obdachlosigkeit in Zeiten der Pandemie
audio
Dvojezični filmi štajerskih šolarjev
audio
Vsi koledarji Mohorjeve v Celovcu odslej na spletu
audio
DIGIETHIK I digitalna etika
audio
Anderland. das eigene. das andere. das fremde.
audio
Push-Back Alarm Austria
audio
ONE BILLION RISING 2021
audio
Greenpeace – 50 let I 50 Jahre

Konec drugega tedna v oktobru je na Špičniku potekala zaključna prireditev 2. beinalnega festivala Kult- Štajerska, ki ga organizira Društvo slovensko avstrijsko prijateljstvo Maribor. Celotni festival se je odvijal v duhu mednarodnega sodelovanja, prijateljstva ter medsebojnega spoznavanja. Poudarjena je bila predvsem povezovalna vloga kulture in skupne zgodovine.

__________________________________________________________________________________________

In der zweiten Oktoberhälfte fand am touristischen Bauernhof Dreisbeiner am Špičnik die Schlussveranstaltung des 2. biennalen Festivals KULT-Steiermark statt. Das ganze Festival stand im Geiste der internationalen Kooperation, Freundschaft und des gegenseitigen Kennenlernens. Ein großes Augenmerk lag vor allem an der verbindenden Rolle von Kultur und gemeinsamer Geschichte.

Schreibe einen Kommentar