Obeležitev 500 let reformacije pri Nemcih v romunski Rešici I 500. Jahr der Reformation bei den Deutschen im rumänischen Reschitz

Sendereihe
AGORA Divan
  • 500LetReformacijeResica
    21:57
audio
Razsežnosti pouka na daljavo na Koroškem
audio
Brezdomstvo v času pandemije I Obdachlosigkeit in Zeiten der Pandemie
audio
Dvojezični filmi štajerskih šolarjev
audio
Vsi koledarji Mohorjeve v Celovcu odslej na spletu
audio
DIGIETHIK I digitalna etika
audio
Anderland. das eigene. das andere. das fremde.
audio
Push-Back Alarm Austria
audio
ONE BILLION RISING 2021
audio
Greenpeace – 50 let I 50 Jahre
audio
ORGANICER - pametni planer I smart Planer

Društvo Nemških žena Mostovi iz Maribora v sodelovanju s Folklorno skupino Anice Černejeve Makole se je minuli konec vikenda mudil pri Nemcih v romunski Rešici, kjer je nemška beseda še vedno živa in slišna. Namen obiska je bil tokrat kulturno udejstvovanje ob obeležitvi 500 let reformacije.  Sicer pa se tovrstna kulturna dekada v romunsko nemško navezi odvija tradiconalno v prvi polovici oktobra. Kulturnemu potovanju se je pridružila tudi Jasmina Godec.

________________________________________________________________________________________

Der Verein „Mostovi aus Maribor in Zusammenarbeit mit Folkloregruppe von Anica Černejeva Makola war am vergangen Wochenende bei den Deutschen im rumänischen Reschitz, wo das deutsche Wort noch lebendig und hörbar ist. Der Zweck des Besuchs war die kulturelle Zusammenarbeit bei der Feier zum 500. Jahr der Reformation. Ansonsten findet dieses kulturelle Treffen der rumänisch-deutschen Gemeinschaft traditionell in der ersten Oktoberhälfte statt. Beitragsgestaltung: Jasmina Godec.

Schreibe einen Kommentar