• Poitische Bildung in der Schule
    31:12
  • MP3, 256 kbps
  • 57.14 MB · Datei entsperren
Klicken Sie auf 'Download', um die Datei in der Originalqualität herunterzuladen.

Politična vzgoja v šolah I Politische Bildung in der Schule

Spodbujanje državljanov, zlasti mladih, da se dejavno vključijo v družbeno in politično življenje, postaja vse pomembnejša prednostna politična naloga tako na nacionalni kot tudi na evropski ravni.

Pri tem je novinarko Saro Pan predvsem zanimalo, koliko in na kak način na Gimnaziji za Slovence v Celovcu v sklopu učnega načrta obravnavajo politično vzgojo? Ali se mladi bodoči intelektualci zanimajo za politiko v Avstriji? Ali sploh spremljajo politično dogajanje doma in po svetu? Katere družbenopolitične tematike jih zanimajo in kolikšen vpliv imajo politične odločitve v državi vpliv na njihov nadaljnji osebni razvoj v življenju? Na vprašanja odgovarjata profesor zgodovine in politične vzgoje, filozofije in psihologije Richard Jernej ter dijakinja osmega razreda Malina Koschier.

 

Das Schulfach „Politische Bildung“ ist Bestandsteil des Lehrplanes in jedem EU Staat. Dabei erscheinen uns vor allem folgende Fragen interessant:

Wie und wie viele Unterrichtsstunden wird am Slowenischen Gymnasium in Klagenfurt I Celovec „Politische Bildung“ unterrichtet? Verfolgen die Schüler_innen die aktuellen politischen Ereignisse im Land Kärnten und in Österreich? Wie beeinflusst das politische Geschehen ihr Leben und ihre weitere persönliche Entwicklung?

Mit der Redakteurin Sara Pan diskutieren Professor für Geschichte und Politische Bildung, Philosophie und Psychologie Richard Jernej und die Schülerin Malina Koschier.