NR Wahl 2017_RAQ redka vprašanja I selten gestellte Fragen

Sendereihe
AGORA Akzente
  • Poitische Bildung in der Schule
    31:12
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Dokumentarfilm über die Kärntner Volksabstimmung von Dr. Marjan Linasi I Dokumentarni film o koroškem plebiscitu - Dr. Marjan Linasi
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Korošci o Koroškem plebiscitu I Kärntner über Kärntner Volksabstimmung
audio
AGORAAkzente_ 100 let koroškega plebiscita_ 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Posledice plebiscita za družine I Folgen der Abstimmung für Familien
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_Koroška v luči umetniških projektov „CARINTHIja 2020"
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung Danijel Grafenauer: Slovenska narodna skupnost bogati Koroško I Die slowenische Nationalgemeinschaft bereichert Kärnten
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_ 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_ Zwei Orte an der Grenze I Kraja na meji
audio
AGORA Akzente_100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung Lidija Golc: Na Koroškem je občutek za ljudi I In Kärnten herrscht ein Gefühl für Menschen
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_Obljube plebiscitarne propagande in realnost po njej
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_ 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_ 10. oktober skozi čas in oči slovenske narodne skupnosti I 10. Oktober durch die Zeit und Augen der slowenischen Volksgruppe

Politična vzgoja v šolah I Politische Bildung in der Schule

Spodbujanje državljanov, zlasti mladih, da se dejavno vključijo v družbeno in politično življenje, postaja vse pomembnejša prednostna politična naloga tako na nacionalni kot tudi na evropski ravni.

Pri tem je novinarko Saro Pan predvsem zanimalo, koliko in na kak način na Gimnaziji za Slovence v Celovcu v sklopu učnega načrta obravnavajo politično vzgojo? Ali se mladi bodoči intelektualci zanimajo za politiko v Avstriji? Ali sploh spremljajo politično dogajanje doma in po svetu? Katere družbenopolitične tematike jih zanimajo in kolikšen vpliv imajo politične odločitve v državi vpliv na njihov nadaljnji osebni razvoj v življenju? Na vprašanja odgovarjata profesor zgodovine in politične vzgoje, filozofije in psihologije Richard Jernej ter dijakinja osmega razreda Malina Koschier.

 

Das Schulfach „Politische Bildung“ ist Bestandsteil des Lehrplanes in jedem EU Staat. Dabei erscheinen uns vor allem folgende Fragen interessant:

Wie und wie viele Unterrichtsstunden wird am Slowenischen Gymnasium in Klagenfurt I Celovec „Politische Bildung“ unterrichtet? Verfolgen die Schüler_innen die aktuellen politischen Ereignisse im Land Kärnten und in Österreich? Wie beeinflusst das politische Geschehen ihr Leben und ihre weitere persönliche Entwicklung?

Mit der Redakteurin Sara Pan diskutieren Professor für Geschichte und Politische Bildung, Philosophie und Psychologie Richard Jernej und die Schülerin Malina Koschier.

 

Schreibe einen Kommentar